Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ: ý nghĩa và ảnh hưởng

Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ: ý nghĩa và ảnh hưởng

Các sản phẩm bảo hiểm hiện nay cho bạn nhiều quyền lợi hơn (ngoài QL bảo vệ và tích lũy). Trong số đó có Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn hiểu 3 điểm về quyền lợi này: Quyền lợi thay đổi STBH là gì? Tại sao … Read more

Bảo hiểm nhân thọ: mua bao nhiêu là đủ? Công cụ miễn phí giúp tính số tiền bảo hiểm ngay lập tức

Không có số tiền nào có thể thay thế được giá trị của một con người. Nhưng điều mà bảo hiểm nhân thọ CÓ THỂ làm là giúp thay thế giá trị kinh tế của người đó. Bài viết này sẽ cung cấp một công cụ giúp bạn xác định được số tiền bảo hiểm … Read more

Công ty bảo hiểm chi trả Số tiền bảo hiểm, Giá trị tài khoản hay cả hai?

Truyền thuyết kể rằng, khi có rủi ro xảy ra, các công ty BHNT “tham lam” sẽ chỉ trả Số tiền bảo hiểm mà không trả lại tiền tích lũy của khách hàng. Thuật ngữ trong bảo hiểm là Giá trị tài khoản hay Giá trị hoàn lại. Điều này không hoàn toàn đúng. Trong … Read more