Bảo hiểm nhân thọ có tích lũy: nên mua hay không?

BHNT có tích lũy nên mua hay không

Các công ty bảo hiểm và đại lý BH đã và đang khiến khách hàng có suy nghĩ mặc định rằng hợp đồng BHNT là một cuốn sổ tiết kiệm thứ 2. Và rằng sản phẩm BHNT nào cũng có tích lũy. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ hơn một chút, bạn sẽ biết được … Read more