Prudential Chủ Động Cuộc Sống – File Excel Tính Dòng Tiền Bảo Hiểm 2024

Prudential_Chủ Động Cuộc Sống - File Tính Dòng Tiền Bảo Hiểm

Trong bảng minh họa bảo hiểm Chủ Động Cuộc Sống, Prudential cho khách hàng biết dòng tiền hợp đồng. Nhưng các con số đó được tính toán dựa trên hai giả định quan trọng. (Còn một số giả định khác, nhưng theo mình đây là 2 giả định có ảnh hưởng nhiều nhất.) Hai yếu … Read more

Dừng hợp đồng FWD nhận về bao nhiêu tiền?

Dừng hợp đồng bảo hiểm FWD nhận về bao nhiêu tiền

Số tiền nhận về khi dừng hợp đồng bảo hiểm FWD là bao nhiêu? Và cách để biết được số tiền đó? Trong bài viết này, mình sẽ cùng bạn giải đáp các thắc mắc này. Về lý thuyết, số tiền nhận về là giá trị hoàn lại của hợp đồng tại thời điểm dừng. … Read more

Dừng hợp đồng Manulife nhận về bao nhiêu tiền?

Dừng hợp đồng bảo hiểm Manulife nhận về bao nhiêu tiền

Dừng hợp đồng Manulife nhận về bao nhiêu tiền là một thắc mắc rất phổ biến và thiết thực. Về lý thuyết, bạn sẽ nhận về giá trị hoàn lại của hợp đồng tại thời điểm dừng. Ở bài viết này, mình sẽ nói rõ hơn một chút bằng cách chia hai trường hợp. Đó … Read more

An Khang Hạnh Phúc Bảo Việt – File Excel Tính Dòng Tiền Bảo Hiểm 2024

Bảo Việt_An Khang Hạnh Phúc_File Tính Dòng Tiền Bảo Hiểm

Với sản phẩm An Khang Hạnh Phúc của Bảo Việt Nhân Thọ, bạn có thể sử dụng bảng minh họa hợp đồng để xem được dòng tiền. Nhưng khi các yếu tố liên quan thay đổi – đặc biệt là phí đóng và lãi suất – giá trị tài khoản hợp đồng cũng thay đổi … Read more

Bảo Hiểm Hành Trình Hạnh Phúc Manulife – File Tính Dòng Tiền 2024

Manulife_Hành Trình Hạnh Phúc - File Tính Dòng Tiền Bảo Hiểm

Dòng tiền bảo hiểm Hành Trình Hạnh Phúc Manulife phụ thuộc vào hai yếu tố chính: Khi một (hoặc cả hai) yếu tố này thay đổi, giá trị tài khoản hợp đồng cũng thay đổi theo. 1. Dòng tiền bảo hiểm Hành Trình Hạnh Phúc Manulife Giá trị tài khoản hợp đồng khi phí đóng … Read more