Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ: ý nghĩa và ảnh hưởng

Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ: ý nghĩa và ảnh hưởng

Các sản phẩm bảo hiểm hiện nay cho bạn nhiều quyền lợi hơn (ngoài QL bảo vệ và tích lũy). Trong số đó có Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn hiểu 3 điểm về quyền lợi này: Quyền lợi thay đổi STBH là gì? Tại sao … Read more