Bảo Hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi: Bất Lợi Khi Đầu Tư Thêm?

An Thịnh Đầu Tư là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư phổ biến của Dai-ichi. Ngoài mục đích bảo hiểm thông thường, nhiều khách hàng lựa chọn sản phẩm này như một kênh đầu tư/tích lũy bằng cách đóng phí đầu tư thêm.

Nhưng nếu không tìm hiểu kĩ, rất có thể khách hàng sẽ bỏ qua một điểm bất lợi khi đóng thêm như vậy.

Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm này để từ đó bạn có những điều chỉnh phù hợp cho hợp đồng của bản thân.

Tham khảo:

Hủy Hợp Đồng Bảo Hiểm Dai-ichi Trước Hạn Như Thế Nào?

Có Nên Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi?

Hướng dẫn đọc Bảng minh họa Bảo hiểm nhân thọ An Thịnh Đầu Tư – Dai-ichi


Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Linh một ly cà phê nhé!

Leave a Comment