Có Nên Theo Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Đến Khi Hoàn Vốn?

Khi nói đến yếu tố tích lũy của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng thường có 2 thắc mắc về câu chuyện “hoàn vốn”.

  • Tham gia bao nhiêu năm thì hoàn vốn?
  • Có nên đợi đến khi hoàn vốn để rút tiền về?

Video này sẽ phần nào giúp bạn có thêm góc nhìn về chủ đề này. (nhất là với những khách hàng “lỡ mua nhầm” bảo hiểm qua kênh ngân hàng.)

Tham khảo:

Thời Hạn Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ: Có Phải Tham Gia 74 Năm?

Tại Sao Tham Gia Bảo Hiểm Nhân Thọ Thường “Lỗ”?


Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị,hãy mời Linh một ly cà phê nhé!

Leave a Comment