Prudential Chủ Động Cuộc Sống – File Excel Tính Dòng Tiền Bảo Hiểm 2024

Prudential_Chủ Động Cuộc Sống - File Tính Dòng Tiền Bảo Hiểm

Trong bảng minh họa bảo hiểm Chủ Động Cuộc Sống, Prudential cho khách hàng biết dòng tiền hợp đồng. Nhưng các con số đó được tính toán dựa trên hai giả định quan trọng. (Còn một số giả định khác, nhưng theo mình đây là 2 giả định có ảnh hưởng nhiều nhất.) Hai yếu … Read more

Hủy Hợp Đồng Bảo Hiểm Prudential: Có nhận lại phí đóng?

Hủy Hợp Đồng Bảo Hiểm Prudential Trước Hạn

Khi có ý định hủy hợp đồng bảo hiểm Prudential trước hạn, khách hàng thường có những câu hỏi phổ biến: Video này sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên. Tham khảo: Hướng dẫn đọc Bảng minh họa Bảo hiểm nhân thọ Pru – Đầu Tư Linh Hoạt – Prudential Rủi ro thua … Read more