Hủy Hợp Đồng Bảo Hiểm Prudential: Có nhận lại phí đóng?

Khi có ý định hủy hợp đồng bảo hiểm Prudential trước hạn, khách hàng thường có những câu hỏi phổ biến:

  • Số tiền nhận về có bằng phí đã đóng?
  • Nếu không bằng phí đóng thì nhận về bao nhiêu tiền?
  • Thủ tục hủy hợp đồng bảo hiểm Prudential trước hạn như thế nào?

Video này sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên.

Tham khảo:

Hướng dẫn đọc Bảng minh họa Bảo hiểm nhân thọ Pru – Đầu Tư Linh Hoạt – Prudential

Rủi ro thua lỗ trong Pru-Đầu Tư Linh Hoạt Prudential: Có lớn như bạn nghĩ?

Hướng Dẫn Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG Prudential

File Excel tính dòng tiền bảo hiểm: Đầu Tư Linh Hoạt, Chủ Động Cuộc Sống


Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Linh một ly cà phê nhé!

Leave a Comment