Hủy Hợp Đồng Bảo Hiểm Prudential: Có nhận lại phí đóng?

Khi có ý định hủy hợp đồng bảo hiểm Prudential trước hạn, khách hàng thường có những câu hỏi phổ biến:

  • Số tiền nhận về có bằng phí đã đóng?
  • Nếu không bằng phí đóng thì nhận về bao nhiêu tiền?
  • Thủ tục hủy hợp đồng bảo hiểm Prudential trước hạn như thế nào?

Video này sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên.

Tham khảo:

Hướng dẫn đọc Bảng minh họa Bảo hiểm nhân thọ Pru – Đầu Tư Linh Hoạt – Prudential

Rủi ro thua lỗ trong Pru-Đầu Tư Linh Hoạt Prudential: Có lớn như bạn nghĩ?

Hướng Dẫn Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG Prudential


Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Linh một ly cà phê nhé!

Leave a Comment