Bảo Hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi 2024: Đọc Là Hiểu Bảng Minh Họa (Phần 3)

Chào bạn.

Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Bảng Minh Họa Quyền Lợi Bảo Hiểm An Thịnh Đầu Tư.

Phần này sẽ giúp các bạn biết được:

 • Số tiền nhận về khi dừng hợp đồng sớm
 • Tổng số tiền nhận về trong trường hợp không may mất sớm

(vì là minh họa nên tất nhiên sẽ có những giả định kèm theo)

Đây cũng là bài cuối cùng về chủ đề Đọc hiểu bảng minh họa bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư của Dai-ichi. Các bài viết này dựa trên những phần chính có trong bảng minh họa sản phẩm. Bao gồm:

Bảng Minh Họa Quyền Lợi Bảo Hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi

Minh họa quyền lợi bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư – trang 1/2
Minh họa quyền lợi bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư – trang 1/2
Minh họa quyền lợi bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư – trang 2/2
Minh họa quyền lợi bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư – trang 2/2

Phần Minh họa quyền lợi phí bảo hiểm này có hai bảng. Hai bảng minh họa này tương ứng với hai mức tỷ suất đầu tư giả định cao-thấp. Tỷ suất khác nhau sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng khác nhau. Nhưng cách tính toán và ý nghĩa các con số thì tương tự nhau thôi.

Giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu kĩ hơn về từng cột trong bảng.

1. Phí bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư

Phí bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi
Phí bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi

1.1. Phí bảo hiểm dự tính

Cột này thể hiện tổng số tiền bạn đóng vào cho cả hợp đồng trong một năm. Ở bảng Minh họa phân bổ phí, công ty gọi khoản này là Tổng phí bảo hiểm hàng năm. Ở trang Thông tin về hợp đồng bảo hiểm thì là Phí BH dự kiến.

Mình thấy hơi khó hiểu với việc ở mỗi bảng công ty lại gọi một cái tên khác nhau như vậy làm gì.

Dù sao thì trong bảng này, phí bảo hiểm dự tính là tổng của hai cột liền kề.

Phí bảo hiểm dự tính = Phí BH cơ bản + Phí BH đóng thêm.

Ở ví dụ trên, năm đầu tiên khách hàng đóng tổng cộng 68.558.000 đồng.

Từ năm thứ hai, tổng phí đóng giảm xuống hơn 39 triệu đồng. Lí do là các năm sau khách hàng không đóng phí đóng thêm nữa.

1.2. Phí bảo hiểm cơ bản

Phí bảo hiểm cơ bản = Phí BH cơ bản sản phẩm chính + Phí BH SP bổ sung.

Trong ví dụ này, mức phí qua các năm có sự khác nhau. Lí do là phí sản phẩm bổ sung có sự thay đổi. Cụ thể, phí sản phẩm thẻ sức khỏe tăng dần theo độ tuổi của khách hàng.

Bạn có thể xem được thông tin này ở trong bảng minh họa hợp đồng.

1.3. Phí bảo hiểm đóng thêm

Cột này thì dễ hiểu rồi. Đây là số tiền khách hàng đóng thêm trong hợp đồng. Trong ví dụ này, khách hàng chỉ đóng thêm 30 triệu đồng ở năm đầu tiên.

2. Giá trị quỹ đơn vị

Giá trị quỹ đơn vị bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi
Giá trị quỹ đơn vị bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi

Phần này có 5 cột nhỏ, tương ứng với 5 quỹ đơn vị của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư.

Đó là các quỹ: Dẫn Đầu, Tài Chính Năng Động, Tăng Trưởng, Phát TriểnBảo Toàn.

Bạn đầu tư vào quỹ nào thì sẽ có dòng tiền của quỹ đó.

Tổng giá trị của 5 quỹ đơn vị (và Thưởng duy trì hợp đồng) sẽ tạo thành Giá trị quỹ hợp đồng.

Trong ví dụ này, khách hàng chỉ đầu tư vào Quỹ Tài Chính Năng Động nên chỉ có cột này có giá trị.

3. Thưởng duy trì hợp đồng

Thưởng duy trì hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư
Thưởng duy trì hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư

Với sản phẩm An Thịnh Đầu Tư, nếu đóng phí đầy đủ và đúng hạn đến thời điểm xem xét, bạn sẽ được nhận khoản thưởng duy trì hợp đồng.

 • Thời điểm nhận thưởng: ngày cuối cùng các năm hợp đồng thứ 3, 6, 9, 12, 15, 18 và 21 của hợp đồng.
 • Số tiền thưởng: 3% Giá trị quỹ hợp đồng tại thời điểm xem xét tương ứng.

Mình sẽ lấy ví dụ với bảng minh họa mẫu.

Cuối năm hợp đồng thứ 3, Giá trị quỹ hợp đồng = Giá trị quỹ Tài chính năng động = 30.255 nghìn đồng.

-> Thưởng duy trì hợp đồng ở năm thứ 3 = 3% x 30.255 nghìn đồng = 908 nghìn đồng.

4. Giá trị quỹ hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi

Giá trị quỹ hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi
Giá trị quỹ hợp đồng bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi

Cột này thể hiện tổng số tiền tích lũy được đến cuối năm hợp đồng tương ứng.

Công thức tính thì khá đơn giản:

Giá trị quỹ hợp đồng = Tổng Giá trị quỹ đơn vị + Thưởng duy trì hợp đồng

Điều này có nghĩa là chỉ cần tính được dòng tiền của từng quỹ đơn vị, chúng ta sẽ tính được dòng tiền của cả hợp đồng.

Ở bài trước, mình đã lấy ví dụ về cách tính Giá trị quỹ Tài chính năng động ở năm đầu tiên.

Bạn có thể đọc lại bài đó để hiểu rõ hơn nhé.

Nhưng đó mới là năm đầu tiên thôi. Nếu muốn tính được dòng tiền của cả 20 năm hợp đồng như bảng minh họa thì bạn cần có một file đầy đủ, chi tiết hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm ở bài viết sau.

File tính toán dòng tiền bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi

Ngoài việc xem được dòng tiền 20 năm như bảng minh họa, file này còn giúp bạn tính được dòng tiền trong các trường hợp khác. Chẳng hạn như:

 • Thay đổi mức phí đóng và thời gian đóng phí: nếu chỉ đóng phí 5 năm, 10 năm… thì sao?
 • Đầu tư thêm (hay đóng phí thêm) thì dòng tiền thay đổi như thế nào?
 • Thay đổi tỷ suất đầu tư: nếu tỷ suất khác với mức minh họa của công ty (như 5%, 7% hay 10%/năm…) thì dòng tiền sẽ thế nào?
 • Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các quỹ đơn vị: nếu chọn đầu tư vào nhiều quỹ (thay vì một quỹ duy nhất) thì sao?

5. Quyền lợi bảo hiểm tử vong bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư

Quyền lợi bảo hiểm tử vong bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư
Quyền lợi bảo hiểm tử vong bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư

Cột này thể hiện tổng số tiền công ty chi trả trong trường hợp khách hàng tử vong. Bao gồm cả số tiền bảo hiểm và tiền tích lũy trong hợp đồng.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong = Số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng.

Lấy ví dụ ở năm hợp đồng thứ 3.

 • Số tiền bảo hiểm là 1.6 tỷ đồng. (hay 1.600.000 nghìn đồng)
 • Giá trị quỹ hợp đồng ở cuối năm thứ 3 là 31.163 nghìn đồng.

-> Quyền lợi bảo hiểm tử vong ở cuối năm thứ 3 là: 1.600.000 + 31.163 = 1.631.163 nghìn đồng (hay 1.63 tỷ đồng)

Bạn hãy lưu ý là giá trị quỹ trong bảng minh họa là số tiền tích lũy được đến cuối năm hợp đồng.

Trong thực tế, khách hàng tử vong khi nào thì công ty sẽ hoàn trả giá trị quỹ tính đến thời điểm đó.

Vậy nên công thức chính xác hơn sẽ là:

Quyền lợi BH tử vong = Số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ HĐ tính đến thời điểm KH tử vong.

Câu hỏi thường gặp về bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư Dai-ichi

1. Sau 5 năm, 10 năm, 15 năm… nhận về bao nhiêu tiền?

Bạn không thể biết chắc chắn sau 5-10 năm… nữa hợp đồng có bao nhiêu tiền để nhận về.

Ở bảng minh họa, bạn có thể xem được giá trị quỹ hợp đồng ở cuối năm tương ứng. Đó chính là số tiền tích lũy được đến cuối năm hợp đồng đó.

Tuy nhiên, con số giá trị quỹ đó được tính toán dựa trên mức tỷ suất đầu tư cố định giả định. Trong bảng minh họa có hai mức thấp và cao. (trong ví dụ trên là 0.5%/năm và 9%/năm)

Nhưng trong thực tế, tỷ suất đầu tư chắc chắn sẽ khác. Dai-ichi không cam kết duy trì mức tỷ suất đầu tư cố định trong tất cả các năm hợp đồng đâu.

Lãi (hay lỗ) bạn nhận được phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả đầu tư thực tế của quỹ đơn vị bạn chọn. Nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức minh họa. Có thể có năm tăng, năm giảm. Nhưng gần như không thể giữ cố định ở một mức.

Vì không biết được chính xác tỷ suất thực tế trong tương lai nên cũng không thể tính chính xác giá trị quỹ hợp đồng. Và không tính được giá trị quỹ thì tất nhiên là không biết được chính xác số tiền có thể nhận về trong tương lai.

Đọc thêm: Dừng hợp đồng Dai-ichi nhận về bao nhiêu tiền?

2. Sau bao lâu thì hoàn vốn?

Tương tự câu hỏi trên, khi không biết chính xác tỷ suất trong tương lai thì cũng không thể tính được thời gian cần để hoàn vốn.

Bạn chỉ có thể ước tính thời gian hoàn vốn dựa trên mức tỷ suất kỳ vọng. (có thể là mức giả định trong bảng minh họa). Tất nhiên, nếu tỷ suất thực tế khác minh họa thì thời gian hoàn vốn cũng sẽ khác với dự tính của bạn.

3. Dừng hợp đồng sớm có bị phạt không?

Bạn sẽ phải chịu phí phạt nếu dừng hợp đồng trong vòng 9 năm đầu tiên. Quy định cụ thể như sau:

Phí hủy hợp đồng bảo hiểm trước hạn
Phí hủy hợp đồng An Thịnh Đầu Tư trước hạn

Ví dụ với bảng minh họa mẫu.

 • Khách hàng muốn dừng hợp đồng ở năm thứ 7.
 • Phí bảo hiểm cơ bản lúc này là 39.073 nghìn đồng.

-> Phí hủy hợp đồng trước hạn = 60% x 39.073 = 23.444 nghìn đồng (23,4 triệu đồng)

Số tiền khách hàng nhận về lúc này bằng Giá trị quỹ hợp đồng tại thời điểm dừng HĐ TRỪ đi phí hủy HĐ 23,4 triệu đồng.

Một khoản không nhỏ phải không? Vậy nên nếu có ý định dừng hợp đồng sớm thì bạn nhớ lưu ý thêm chi phí này nữa nhé.

Như vậy là chúng ta đã đi hết ba bài viết về chủ đề Đọc hiểu bảng minh họa bảo hiểm An Thịnh Đầu Tư của Dai-ichi.

Nếu bạn có câu hỏi hay bổ sung gì thì hãy để lại comment bên dưới nhé.


Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Linh một ly cà phê nhé!

Leave a Comment