Tại sao bạn cần review hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Đa số khách hàng mua BHNT với mục đích bảo vệ và tiết kiệm để rồi sau đó không bao giờ nghĩ đến việc xem lại HĐ (hay đúng hơn là không bao giờ sờ lại HĐBH). Tuy nhiên, trong thực tế nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm của chúng ta thay đổi qua … Read more