Bảo hiểm không nhân văn

[buzzsprout episode=’6753166′ player=’true’] Câu trả lời là KHÔNG. Mình sẽ cho bạn biết vì sao, từ góc nhìn của 3 đối tượng trong bảo hiểm. 1. Công ty bảo hiểm Công việc của họ là kinh doanh bảo hiểm. Hay cụ thể hơn là cung cấp dịch vụ bồi thường theo cam kết trong hợp … Read more