Hướng Dẫn Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm AVIVA Chọn An Vui

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Chọn An Vui Aviva

Chọn An Vui là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư của AVIVA. (Aviva VN đã được Manulife mua lại.) Video này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc hiểu các số liệu quan trọng trong Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm. Qua đó, bạn sẽ trả lời được các câu hỏi: … Read more