Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách đọc hiểu các dữ liệu trong bảng minh họa Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA.

 • Thông tin cơ bản của hợp đồng: thời hạn hợp đồng, thời hạn đóng phí…
 • Bảng minh họa bảo hiểm: tính toán giá trị tài khoản, chi phí…

Đọc hiểu thông tin cơ bản bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA

Sản phẩm chính Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng

Thông tin cơ bản bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA
Thông tin cơ bản bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA

Quyền lợi bảo hiểm: cơ bản và nâng cao

Với sản phẩm chính Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng, bạn có thể lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm cơ bản hoặc Quyền lợi bảo hiểm nâng cao.

Phí đóng ở cả 2 trường hợp là như nhau. Điểm khác nhau của 2 sự lựa chọn này là số tiền AIA chi trả trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Bao gồm: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, tử vong hoặc bệnh giai đoạn cuối.

 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Giá trị tài khoản đóng thêm + số lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểmGiá trị tài khoản cơ bản.
 • Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: Giá trị tài khoản (cơ bản và đóng thêm) + 100% Số tiền bảo hiểm.

Có vẻ Quyền lợi nâng cao có lợi hơn, đúng không? Nhưng thực ra không phải vậy. Khi hiểu rõ bản chất của 2 quyền lợi này, bạn sẽ thấy không cái nào lợi hơn cái nào cả.

Bạn có thể tham khảo video sau để hiểu rõ hơn về sự khác nhau của quyền lợi cơ bản và quyền lợi nâng cao.

Thời hạn bảo hiểm

Con số 64 năm trong ví dụ trên được tính bằng cách lấy tuổi tối đa kết thúc hợp đồng trừ tuổi của khách hàng tại thời điểm tham gia. (100 – 36 = 64 năm)

Vậy có phải tham gia hết 64 năm mới được rút tiền về (đáo hạn)?

Về lý thuyết, đúng là khách hàng này phải tham gia đủ 64 năm mới được đáo hạn. Tuy nhiên sản phẩm này cho phép khách hàng chấm dứt hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào (mà không phải mất thêm chi phí hủy hợp đồng).

Vậy nên hãy yên tâm là bạn có thể dừng hợp đồng và rút tiền về bất cứ khi nào bạn muốn nhé. (Miễn là không quá thời hạn bảo hiểm.)

Có phải khách hàng này sẽ được bảo vệ trong 64 năm?

Chính xác hơn là khách hàng này có thể được bảo vệ tối đa 64 năm. Thời hạn bảo hiểm này chỉ được đảm bảo nếu khách hàng đáp ứng được điều kiện.

Đó là giá trị tài khoản hợp đồng đủ chi trả các loại chi phí liên quan. Đặc biệt là chi phí rủi ro và chi phí quản lý hợp đồng. (Sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau.)

Hiểu một cách đơn giản, khi tài khoản hợp đồng hết tiền, bạn sẽ không còn được bảo vệ nữa.

Thời hạn đóng phí

Thời hạn đóng phí trong bảng minh họa luôn được mặc định bằng thời hạn bảo hiểm. Trong ví dụ này là 64 năm. Nhưng bạn không bắt buộc phải đóng phí đủ 64 năm đâu.

Giống như việc bạn được lựa chọn thời hạn hợp đồng, bạn cũng có thể tự quyết định mình muốn đóng phí bao nhiêu năm. Có thể là 10 năm, 15 năm hay 30 năm, miễn là không quá 64 năm.

Với sản phẩm này, AIA chỉ yêu cầu đóng phí đầy đủ trong 4 năm đầu tiên. Từ năm hợp đồng thứ 5, bạn có thể đóng phí linh hoạt. Tức là không đóng hoặc đóng ít hơn so với kế hoạch.

Nhưng hãy lưu ý rằng việc đóng phí khác với kế hoạch có thể ảnh hưởng đến cả việc tích lũy và kế hoạch bảo hiểm của bạn đấy nhé.

Số tiền bảo hiểm và Phí bảo hiểm cơ bản

Đây là số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm khi tham gia ban đầu. Bạn có thể đề nghị thay đổi (tăng, giảm) các con số này ở các năm hợp đồng tiếp theo nếu muốn.

Các sản phẩm bổ sung

AIA có rất nhiều sản phẩm bổ sung để gia tăng phạm vi bảo hiểm cho khách hàng. Mình sẽ không đi vào chi tiết về từng sản phẩm trong bài viết này.

Bạn chỉ cần lưu ý một vài điểm sau về các sản phẩm bảo hiểm bổ sung:

 • Không bắt buộc phải mua (bạn có thể chỉ tham gia sản phẩm chính Trọn Vẹn Cân Bằng cũng được)
 • Thời hạn bảo hiểm là 1 năm và được gia hạn hàng năm (thường là không đảm bảo)
 • Bạn được tự chọn Số tiền bảo hiểm của mỗi sản phẩm bổ sung
 • Phí bảo hiểm sản phẩm bổ sung thường thay đổi theo độ tuổi
 • Phí đóng các sản phẩm bổ sung của AIA KHÔNG có giá trị tích lũy

Tóm tắt phí bảo hiểm định kỳ

Phí bảo hiểm định kỳ là tổng phí bạn cần đóng trong một kỳ. Bao gồm:

 • Phí BH cơ bản (sản phẩm chính),
 • Phí BH bổ sung (nếu có), và
 • Phí đóng thêm của sản phẩm chính (không bắt buộc).

Định kỳ đóng phí: bạn có thể lựa chọn định kỳ đóng phí theo năm, nửa năm hoặc quý.

Đọc hiểu bảng minh họa Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA

Bảng minh họa Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA
Bảng minh họa Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA

Chi phí ban đầu và Chi phí quản lý hợp đồng

Chi phí ban đầu

Đây là chi phí bị khấu trừ ngay khi bạn đóng phí bảo hiểm cơ bản. Khoản này được AIA dùng để thanh toán cho các chi phí như thẩm định hồ sơ, phát hành hợp đồng và chi hoa hồng cho đại lý bảo hiểm.

Khoản phí này được quy định cụ thể theo từng năm hợp đồng như sau:

Chi phí ban đầu
Chi phí ban đầu Bảo hiểm Trọn vẹn cân bằng AIA

Chi phí quản lý hợp đồng

Đây là khoản chi phí để AIA thực hiện các công việc quản lý, duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Khoản phí này được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản cơ bản của hợp đồng.

Đối với sản phẩm này, AIA quy định chi phí quản lý hợp đồng như sau:

Chi phí quản lý hợp đồng
Chi phí quản lý hợp đồng Bảo hiểm Trọn vẹn cân bằng AIA

Trong ví dụ trên, tổng chi phí ban đầu và chi phí quản lý hợp đồng ở năm đầu tiên là 11.41 triệu đồng. Con số này được tính như sau:

 • Chi phí ban đầu = 13 triệu đồng x 85% = 11.05 triệu đồng

(Phí BH cơ bản x Tỷ lệ chi phí ban đầu năm hợp đồng thứ nhất)

 • Chi phí quản lý hợp đồng = 30 nghìn đồng/tháng x 12 tháng = 360 nghìn đồng

(Bảng minh họa được thiết kế vào tháng 10/2022)

-> Tổng chi phi ban đầu và chi phí QLHĐ năm thứ nhất: 11.05 + 0.36 = 11.41 triệu đồng.

Tương tự, chúng ta sẽ tính được chi này ở các năm hợp đồng tiếp theo.

Chi phí bảo hiểm rủi ro của sản phẩm chính

Theo định nghĩa của AIA, đây là chi phí để AIA thực hiện cam kết đối với các quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Nói cách khác, đây là “giá” để mua các quyền lợi bảo hiểm.

Khách hàng cần phải trả khoản chi phí này để được chi trả bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra.

Chi phí này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, số tiền bảo hiểm và lựa chọn quyền lợi bảo hiểm (cơ bản và nâng cao).

Để tìm hiểu kỹ hơn về chi phí rủi ro, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Chi phí bảo hiểm rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ

Bảng minh họa không chỉ ra cách tính chi phí bảo hiểm rủi ro, mà thể hiện kết quả cuối cùng. Một phần lý do là cách tính chi phí rủi ro hơi phức tạp và có thể khiến khách hàng bị rối khi đọc bảng minh họa.

Thưởng duy trì đóng phí

Khoản thưởng này được áp dụng từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi. Mức thưởng như sau:

 • 12.5% phí BH cơ bản quy năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5 đến thứ 9
 • 15% phí BH cơ bản quy năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10 trở đi

Ví dụ: Thưởng duy trì đóng phí năm HĐ thứ 5 = 12.5% x 13 triệu đồng = 1.625 triệu đồng. Số tiền này sẽ được cộng vào giá trị tài khoản cơ bản của hợp đồng.

Để được nhận khoản thưởng này, bạn cần đáp ứng một số điều kiện:

 • Hợp đồng chưa từng mất hiệu lực
 • Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm được đóng đầy đủ
 • Không rút tiền từ giá trị tài khoản cơ bản trong năm hợp đồng nhận thưởng 

Giá trị tài khoản cơ bản của hợp đồng

Về lý thuyết, giá trị tài khoản cơ bản của hợp đồng được tính như sau:

 • Phí bảo hiểm cơ bản đóng vào
 • Trừ Các loại chi phí liên quan
 • Cộng Lãi đầu tư (trong bảng minh họa trên là lãi suất giả định)
 • Cộng Thưởng duy trì đóng phí (nếu có)

Lưu ý: Các con số trong bảng minh họa được thể hiện theo năm. Tuy nhiên, trong thực tế giá trị tài khoản cơ bản thay đổi theo tháng, do chi phí rủi ro và chi phí quản lý hợp đồng bị khấu trừ theo tháng.

Bạn hãy xem video sau để hiểu rõ cách tính chi tiết của Giá trị tài khoản cơ bản nhé.

Giá trị tài khoản đóng thêm của hợp đồng

Khác với tài khoản cơ bản, tài khoản đóng thêm của bạn sẽ không bị trừ các loại chi phí. Do đó, toàn bộ phí đóng thêm sẽ được đưa đi đầu tư và nhận lãi theo kết quả đầu tư thực tế.

Trong ví dụ trên, khách hàng không đóng thêm nên Giá trị tài khoản đóng thêm bằng 0.

Giá trị tài khoản của hợp đồng

Giá trị tài khoản hợp đồng là số tiền bạn tích lũy được (và có thể rút về) trong hợp đồng. Nó bằng Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm.

Trong ví dụ trên, Giá trị tài khoản hợp đồng = Giá trị tài khoản cơ bản do khách hàng này không đầu tư thêm.

Giá trị tài khoản hợp đồng trên bảng minh họa là con số được tính toán vào cuối năm hợp đồng.

“Sau 10 (15, 20…) năm tôi có thể nhận về bao nhiêu tiền?”

Trong ví dụ trên, số tiền khách hàng này có thể rút về vào cuối năm thứ 10 là 73.9 triệu đồng. Tuy nhiên, nó chỉ đúng nếu lãi suất trong 10 năm đó giống hệt như lãi suất cam kết minh họa.

Trong thực tế, lãi suất thực tế phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế hàng năm. Việc lãi suất thực tế cố định như minh họa là rất khó xảy ra. Điều này cũng đúng với cả con số giá trị tài khoản trong 2 bảng minh họa ở mức 5% và 6%/năm.

Có những đại lý chỉ tư vấn cho khách hàng về giá trị tài khoản ở các mức lãi suất cao. Nhưng hãy nhớ là các con số đó không được đảm bảo.

Bạn chỉ nên sử dụng các con số trong bảng minh họa để tham khảo thôi.

Xem giá trị tài khoản hợp đồng thực tế ở đâu?

Bạn có thể truy cập vào trang MyAIA trên website chính thức của AIA để xem. Với cách này bạn sẽ biết chắc chắn số tiền thực tế đang có trong hợp đồng.

Tạm kết

Việc đọc hiểu các thông tin trong bảng minh họa Bảo hiểm Trọn vẹn cân bằng AIA sẽ giúp bạn bớt hoang mang và kỳ vọng ảo trước khi quyết định xuống tiền.

Nếu có thắc mắc gì, bạn hãy để lại comment bên dưới. Bạn cũng có thể nhắn tin cho mình qua Zalo 0969.45.54.64 hoặc để lại thông tin ở form đăng ký. Mình sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Tham khảo:

Hướng dẫn đọc bảng minh họa bảo hiểm AIA Bước Đến Tương Lai

So sánh bảo hiểm nhân thọ AIA – Bước Đến Tương Lai và An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

4 thoughts on “Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng AIA”

 1. Chào Linh, mình thấy video bạn phân tích về Đọc Bảng minh họa của sản phẩm Bảo hiểm Trọn vẹn cân bằng rất chi tiết và hữu ích. Bạn có thể cho mình xin file excel để tham khảo (email: [email protected]). Mình cảm ơn bạn rất nhiều!

  Reply
 2. Chào anh Linh, em thấy video bạn phân tích về Đọc Bảng minh họa của sản phẩm Bảo hiểm AIA cân bằng rất chi tiết và hữu ích. Anh có thể cho mình xin file excel để tham khảo (email: [email protected]). Em cảm ơn ạ

  Reply

Leave a Comment