Thời Hạn Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ: Có Phải Tham Gia 74 Năm?

Thời Hạn Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ - Có Phải Tham Gia 74 Năm

Gần đây mạng xã hội xôn xao về một hợp đồng bảo hiểm có thời hạn đến 74 năm. Thông tin này khiến nhiều khách hàng hoang mang về hợp đồng bảo hiểm hiện có. Đa số khách hàng đều băn khoăn 2 điều: Câu trả lời ngắn gọn cho cả hai câu hỏi trên … Read more