Hướng Dẫn Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm SUNLIFE Sống Chủ Động

Đọc Bảng Minh Họa Bảo Hiểm SUN-SỐNG CHỦ ĐỘNG Sunlife

Sun-Sống Chủ Động là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư của Sunlife. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc hiểu các số liệu quan trọng trong Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm. Qua đó, bạn sẽ trả lời được các câu hỏi: Phí đóng vào được sử dụng như … Read more