[Review] Có nên mua bảo hiểm An tâm hưng thịnh toàn diện (Dai-ichi)?

90% các cuộc gọi sales bảo hiểm là từ các đại lý của Dai-ichi để giới thiệu về chiếc thẻ Chăm sóc sức khỏe “thần thánh”. Nhưng để có được cái thẻ đó, bạn sẽ cần phải mua một sản phẩm bảo hiểm chính. Và trong đa số các trường hợp, sản phẩm chính đó … Read more

Hướng dẫn đọc bảng minh họa An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện (Dai-ichi)

Đọc bảng minh họa bảo hiểm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện Daiichi

Tổng quan An tâm hưng thịnh toàn diện là một sản phẩm BHNT của công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam. Sản phẩm này thuộc dòng BH liên kết chung (Universal life – UL) với những đặc điểm chung sau: Kết hợp bảo vệ và tích lũy/đầu tư Linh hoạt đóng phí và lựa chọn/tăng giảm … Read more