Mua bảo hiểm nhân thọ không phải là tiêu tiền đi…???

Một trong những câu nói phổ biến nhất về bảo hiểm mà bạn dễ bắt gặp các đại lý ra rả trên mạng xã hội là: “Mua bảo hiểm nhân thọ không phải là tiêu tiền đi, mà chỉ là cất tiền theo cách có lợi nhất mà thôi” Okay. This is bullshit! Ngày xưa … Read more