So sánh các gói bảo hiểm sức khỏe cho người trên 50 tuổi (VBI, PVI, Bảo Việt)

Bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh quyền lợi, chi phí và các điểm lưu ý của một số gói BH sức khỏe cho người trên 50 tuổi phổ biến nhất thị trường hiện nay. Các sản phẩm bảo hiểm gồm: VBI Care – VBI PVI Care – PVI Bảo Việt An … Read more

So sánh các gói bảo hiểm sức khỏe cho trẻ (VBI, PVI, Bảo Việt)

Bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh quyền lợi, chi phí và các điểm lưu ý của một số gói BH cho trẻ phổ biến nhất thị trường hiện nay. Các sản phẩm bảo hiểm gồm: VBI Care – VBI PVI Care – PVI Bảo Việt An Gia – Bảo Việt Quyền … Read more

So sánh các gói bảo hiểm thai sản phổ biến (VBI, PVI, Bảo Việt)

Các sản phẩm – Công ty bảo hiểm: VBI Care – VBI PVI Care – PVI Bảo Việt An Gia – Bảo Việt Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Điểm chung: Đều cần phải tham gia quyền lợi BH chính nếu muốn mua BH thai sản. Ví dụ: Chị A 28 tuổi dự tính … Read more