[Review] Có nên mua bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư AIA InvestA?

Bảo hiểm liên kết đầu tư AIA InvestA

Bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư đang là trở thành xu hướng của ngành bảo hiểm. Ngày càng nhiều công ty ra mắt dòng sản phẩm BH liên kết đơn vị. Và AIA cũng không phải một ngoại lệ với sản phẩm InvestA. InvestA có khả năng tích lũy tốt nhất trong các … Read more