FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0: File tính dòng tiền bảo hiểm (update)

File Excel Tính Toán Dòng Tiền Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024

Dòng tiền bảo hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 của FWD sẽ thay đổi khi các yếu tố sau thay đổi: Trong trường hợp đó, giá trị tài khoản có trong bảng minh họa sẽ không còn đúng nữa. File excel này sẽ giúp bạn tham khảo dòng tiền khi thay đổi các yếu tố … Read more

Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024: Đọc Hiểu Bảng Minh Họa (Phần 2)

Đọc hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024 - Phần 2

Chào bạn. Đây là bài viết thứ hai về Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 của FWD. Với chủ đề này, mình sẽ lần lượt phân tích ba phần chính ở trong bảng minh họa sản phẩm. Bao gồm: Trong bài hôm nay chúng ta sẽ nói về việc phân bổ … Read more

Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024: Đọc Hiểu Bảng Minh Họa (Phần 1)

Đọc hiểu bảng minh họa bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024 - Phần 1

Chào bạn. Đây là bài viết đầu tiên về chủ đề Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 của FWD. Trong chủ đề này, mình sẽ lần lượt nói về ba phần chính có trong bảng minh họa sản phẩm. Bao gồm: Mình tin là những bài viết này sẽ giúp bạn … Read more

(Excel) Dòng Tiền Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024

File Excel Tính Toán Dòng Tiền Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024

1. File dòng tiền Bộ Đôi Tài Sản 2.0 này có thể làm gì? Bảng excel này giúp bạn làm được những việc sau: 1.1. Xem được dòng tiền ở các mức tỷ suất cao-thấp như bảng minh họa hợp đồng 1.2. Tính toán dòng tiền tự động khi thay đổi các yếu tố liên … Read more

Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách đọc hiểu các dữ liệu trong bảng minh họa bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0. Thông tin cơ bản của hợp đồng: thời hạn hợp đồng, thời hạn đóng phí… Bảng minh họa bảo hiểm: tính toán giá trị tài khoản, chi phí… Đọc … Read more

Tỷ suất đầu tư bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản được tính như thế nào?

Tỷ suất đầu tư trong bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản được tính như thế nào

Có 3 loại tỷ suất đầu tư bạn cần biết khi tìm hiểu về sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản. Đó là: tỷ suất minh họa, tỷ suất công bố và tỷ suất thực nhận. Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính toán cũng như sự khác nhau … Read more

Mua Bảo Hiểm Đầu Tư FWD Bộ Đôi Tài Sản Mất Chi Phí Gì?

Chi phí bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản

Bộ Đôi Tài Sản là một sản phẩm bảo hiểm thiên về đầu tư (hơn các sản phẩm cũ) của FWD. Dù vậy, không phải toàn bộ số phí bạn đóng vào sẽ được đầu tư hết. Bạn sẽ (bắt buộc) phải trả một số loại chi phí khi tham gia sản phẩm này. Các … Read more

So sánh bảo hiểm đầu tư FWD ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI 3.0 và BỘ ĐÔI TÀI SẢN

So sánh bảo hiểm đầu tư FWD ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI 3.0 và BỘ ĐÔI TÀI SẢN

FWD đang dần trở thành một trong những cái tên quen thuộc khi chúng ta nhắc đến bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm đầu tư FWD đáp ứng khá tốt nhu cầu của khách hàng. Hai trong số đó là bảo hiểm đầu tư FWD Đón Đầu Thay Đổi 3.0 và Bộ Đôi Tài … Read more

Hướng Dẫn Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI 3.0

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD Đón Đầu Thay Đổi 3.0

ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI 3.0 là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư của FWD. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc hiểu các số liệu quan trọng trong Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm. Qua đó, bạn sẽ trả lời được các câu hỏi: Phí đóng vào được sử … Read more

Hướng Dẫn Đọc Hiểu Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD BỘ ĐÔI TÀI SẢN

Đọc Bảng Minh Họa Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản

BỘ ĐÔI TÀI SẢN là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư của FWD. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc hiểu các số liệu quan trọng trong Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm. Qua đó, bạn sẽ trả lời được các câu hỏi: Phí đóng vào được sử dụng … Read more