Điều khoản miễn truy xét trong bảo hiểm nhân thọ là gì?

Trong khi đa số các điều khoản trong HĐ BHNT đều có vẻ có lợi hơn cho Công ty BH thì điều khoản miễn truy xét lại đứng về phía khách hàng và người thụ hưởng. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều khoản quan trọng này. ĐIỀU KHOẢN MIỄN … Read more