Đầu Tư Linh Hoạt Prudential: File tính dòng tiền bảo hiểm (update)

(Excel) Dòng Tiền Bảo Hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential 2024

Bảng minh họa hợp đồng thể hiện dòng tiền bảo hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential. Tuy nhiên, có một số yếu tố trong đó được giả định cố định trong suốt thời hạn thời hạn hợp đồng. Khi các yếu tố này thay đổi (và chắc chắn sẽ có thay đổi), dòng tiền thực … Read more

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential: Đọc Là Hiểu (Phần 4)

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential - Đọc Là Hiểu (Phần 4)

Chào bạn. Bài hôm nay là về Minh Họa Quyền Lợi Sản Phẩm Chính. Đây cũng là phần cuối của chủ đề Đọc hiểu bảng minh họa sản phẩm Đầu Tư Linh Loạt Prudential rồi. Dành cho bạn nào chưa đọc các bài trước thì chủ đề này bao gồm 4 bài viết. Tất cả … Read more

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential: Đọc Là Hiểu (Phần 3)

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential - Đọc Là Hiểu (Phần 3)

Chào bạn. Chúng ta lại tiếp tục chuỗi bài về cách Đọc hiểu bảng minh họa sản phẩm Đầu Tư Linh Loạt Prudential. Bài hôm nay là bài thứ 3 về bảng Minh Họa Giá Trị Quỹ. Ngoài bài này, còn 3 bài viết nữa cùng chủ đề. Tất cả các bài đều dựa trên … Read more

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential: Đọc Là Hiểu (Phần 2)

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential - Đọc Là Hiểu (Phần 2)

Chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bảng minh họa Phân bổ phí bảo hiểm Đầu Tư Linh Hoạt. Đây là bài thứ hai trong chuỗi 4 bài về chủ đề đọc hiểu bảng minh hoạt của sản phẩm này. Tất cả các bài đều dựa trên các phần chính có trong BMH. … Read more

Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential: Đọc Là Hiểu (Phần 1)

Đọc hiểu bảng minh họa bảo hiểm Đầu Tư Linh Hoạt Prudential - Phần 1

Chào bạn. Nếu đang đọc những dòng này, mình đoán bạn có thể là: – khách hàng đã tham gia Đầu Tư Linh Hoạt nhưng vẫn còn lơ tơ mơ về sản phẩm. Bạn đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thực sự hiểu về sản phẩm. (nếu hiểu rồi thì bạn đã không … Read more