6 lợi ích của website (blog) bảo hiểm cá nhân giúp bạn tồn tại lâu dài với nghề tư vấn

6 lợi ích của website (blog) bảo hiểm cá nhân giúp bạn tồn tại lâu dài với nghề tư vấn

Bạn đã chán ngán việc miệt mài đăng bài trên facebook mà hầu như không ai like hay comment? (Và tất nhiên là gần như không có khách hàng nào cả) Bạn mệt mỏi vì phải nghe những lời từ chối (đôi khi thô lỗ) khi gọi điện thoại cho khách hàng lạ để mời … Read more