BẢO HIỂM SỨC KHOẺ Vietinbank VBI CARE (cập nhật 2020)

Lưu ý: Từ ngày 01/09/2022, VBI có một số điều chỉnh với sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe VBI Care. Bao gồm: Phí đóng, Số tiền bảo hiểm, Phạm vi bảo hiểm, Điều khoản đồng chi trả… Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ở bài viết sau: Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI … Read more