So sánh các gói bảo hiểm thai sản phổ biến (VBI, PVI, Bảo Việt)

Các sản phẩm – Công ty bảo hiểm: VBI Care – VBI PVI Care – PVI Bảo Việt An Gia – Bảo Việt Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Điểm chung: Đều cần phải tham gia quyền lợi BH chính nếu muốn mua BH thai sản. Ví dụ: Chị A 28 tuổi dự tính … Read more