[Case study] Công ty bảo hiểm nhân thọ từ chối bồi thường và cái kết

[Case study] Công ty bảo hiểm nhân thọ từ chối bồi thường và cái kết

Bài viết này tóm tắt một số điểm chính của Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Để xem chi tiết Án lệ này, bạn có thể click vào link bên dưới: Án lệ số 22/2018/AL Tóm … Read more