Thời gian gia hạn đóng phí – Những điều cần biết

Trong suốt quá trình tham gia BHNT, có thể có những lần bạn lỡ quên hoặc không thể đóng phí đến hạn. Bạn sẽ lo lắng không biết liệu việc này có ảnh hưởng gì đến quyền lợi bảo hiểm của mình không? Bạn nghĩ mình cần thêm thời gian gia hạn đóng phí? Có … Read more