Thời gian cân nhắc trong bảo hiểm nhân thọ

Thời gian cân nhắc (hay thời gian xem xét) vừa là một quyền lợi đáng chú ý vừa có thể là một thảm họa đối với đại lý BH. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều khoản này. Thời gian cân nhắc là gì? Trước hết, hãy cùng xem định nghĩa … Read more