Bảo hiểm Tâm An Đầu Tư Manulife – Tại sao không rút được tiền từ tài khoản cơ bản?

Ở bài viết trước, mình đã chia sẻ về cách rút tiền từ tài khoản cơ bản từ năm hợp đồng thứ 2 của sản phẩm Tâm An Đầu Tư Manulife. Một số khách hàng đã thử và phản hồi lại với mình rằng Manulife không cho phép rút như vậy.

Sau khi tìm hiểu lại, mình đã biết được nguyên nhân của việc này. Đó là do Manulife đã thay đổi quy định rút tiền từ tài khoản cơ bản từ ngày 01/11/2021.

Vấn đề là thay đổi này áp dụng với cả những hợp đồng đã có hiệu lực trước ngày 01/11/2021. Ngoài ra, theo lời của nhiều khách hàng, họ không nhận được thông báo nào về thay đổi này. Nó được mặc định áp dụng từ ngày Manulife công bố trên website mà không cần sự đồng ý của khách hàng.

Manulife gọi đây là thay đổi quy trình nghiệp vụ và họ có “toàn quyền xem xét và điều chỉnh”. Nhưng về bản chất, quy định mới này không khác gì thay đổi về điều khoản sản phẩm. Cụ thể là điều khoản về Phí rút giá trị tài khoản trên tài khoản cơ bản.

Trước đây, khách hàng ở năm hợp đồng thứ 2-3 có thể rút một phần tiền từ giá trị tài khoản cơ bản. Nhưng với quy định mới, các khách hàng này không đủ điều kiện rút tiền như vậy nữa. Mặc dù tiền trong GTTK cơ bản vẫn là tiền của họ.

Điều này là không công bằng với khách hàng.

Ngoài ra, nếu là khách hàng đang tham gia Tâm An Đầu Tư, mình có cơ sở để lo lắng về những thay đổi điều khoản tương tự trong tương lai – nhưng dưới hình thức thay đổi quy trình nghiệp vụ.

Và tệ hơn là có thể mình không biết nó được áp dụng từ khi nào!

Mời bạn theo dõi video (có ví dụ cụ thể) để hiểu rõ hơn.

Tham khảo:

Bảo hiểm Tâm An Đầu Tư Manulife – Nên Làm Gì Với Hợp Đồng Đã Mua?

Hủy hợp đồng bảo hiểm Manulife trước hạn như thế nào?


Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Linh một ly cà phê nhé!

Leave a Comment