[Review] Pru-Tương lai tươi sáng – Quỹ đại học đảm bảo nhất cho con

Có hai cách để chuẩn bị quỹ đại học sau này cho con: chuẩn bị trước và chuẩn bị sau (khi con đỗ đại học). Điểm khác biệt lớn nhất là cách đầu tiên cho bạn sự chủ động.

Bảo hiểm Pru-Tương lai tươi sáng cung cấp cho bạn sự chủ động đó. Không những thế, sản phẩm này còn mang đến sự ĐẢM BẢO chắc chắn rằng con bạn sẽ có tiền học đại học dù trong hoàn cảnh nào.

Bạn không tin hả?

Hãy cùng nhau xem nhé.

Quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi học vấn

Đây là một quyền lợi ĐẢM BẢO của sản phẩm này. Miễn là bạn đóng phí đầy đủ và đúng hạn, Prudential chắc chắn sẽ chi trả quyền lợi này. Các quyền lợi đã được chi trả trước đó không ảnh hưởng đến việc nhận Quyền lợi học vấn.

Cụ thể, bạn sẽ nhận được Quyền lợi học vấn tổng cộng:

Bạn sẽ nhận số tiền này theo định kỳ (5 lần vào 5 năm cuối HĐ). Chi tiết các lần nhận quyền lợi được minh họa bằng hình sau:

Lưu ý:

 • Các khoản lãi bao gồm Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng là lợi nhuận được chia (không đảm bảo) từ Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.
 • Bảo tức tích lũy được công bố hằng năm và được tính đến ngày Người được bảo hiểm bị Tử vong hoặc các quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn/Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối được chấp thuận chi trả hoặc ngày kết thúc thời hạn đóng phí, tùy ngày nào đến trước.
 • Lãi chia cuối hợp đồng được chi trả vào kỳ chi trả Quyền lợi học vấn cuối cùng.

Ví dụ minh họa

Anh A, 35 tuổi, tham gia PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG với Số tiền bảo hiểm 200 triệu. Thời hạn hợp đồng 18 năm (thời hạn đóng phí là 18-4 = 14 năm). Giả sử Bảo tức tích lũy là 134,86 triệu và Lãi chia cuối hợp đồng là 60 triệu.

Tổng Số tiền khách hàng A nhận ở QL học vấn là:

175% x 200 triệu + 134.86 triệu + 60 triệu = 544,86 triệu đồng

Chi tiết các lần nhận được minh họa như sau:

Lưu ý:

 • Bảo tức tích lũy được minh họa ở mức trung bình 3,75%/năm trên Số tiền bảo hiểm. Bảo tức tích lũy thực tế có thể cao hoặc thấp hơn Bảo tức tích lũy minh họa.
 • Lãi chia cuối hợp đồng được minh họa ở mức 30% Số tiền bảo hiểm. Lãi chia cuối hợp đồng thực tế có thể cao hoặc thấp hơn Lãi chia cuối hợp đồng minh họa.

Ví dụ trên chỉ mang tính minh họa. Để biết cụ thể quyền lợi của riêng bạn, hãy đăng ký để được tư vấn chính xác nhất.

Quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp

 • Nhận thêm khoản tiền mặt trị giá 25% Số tiền bảo hiểm khi con/cháu (được chỉ định trước) của Bên mua bảo hiểm tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên.
 • Khoản tiền này được nhận tại thời điểm kết thúc thời hạn hợp đồng.

Lưu ý:

 • Đối với 1 hợp đồng bảo hiểm, quyền lợi này chỉ được chi trả 1 lần duy nhất. Bên mua bảo hiểm chỉ được chỉ định 1 lần cho 1 người là con ruột, cháu nội, ngoại ruột dưới 18 tuổi của mình ngay tại thời điểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
 • Quyền lợi này chỉ áp dụng cho các ngành học Đại học thuộc hệ chính quy tại VN theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 • Quà tặng khởi nghiệp nếu đã được chỉ định hợp lệ vẫn được đảm bảo chi trả ngay cả khi Quyền lợi tử vong hoặc Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối đã được chi trả hoặc chấp thuận chi trả trước đó.

Quyền lợi bảo vệ

1. Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Khi người được bảo hiểm không may gặp rủi ro (Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn/ Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối), Prudential sẽ:

 • Bồi thường 100% STBH; đồng thời,
 • Khách hàng không cần tiếp tục đóng phí bảo hiểm; và vẫn được
 • Nhận Quyền lợi Học vấn theo cam kết; cùng cơ hội
 • Nhận quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp
Ví dụ minh họa

Anh B 32 tuổi, có vợ và 1 con 4 tuổi. Tham gia PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG với Số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng. Thời hạn hợp đồng là 18 năm (thời hạn đóng phí 14 năm).

Năm 38 tuổi, anh không may bị Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn/Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Trường hợp này, công ty sẽ chi trả như hình sau:

Lưu ý:

 • Bảo tức tích lũy cho những trường hợp Tử vong/TTTBVV/BHN giai đoạn cuối xảy ra trước khi kết thúc thời hạn đóng phí sẽ chỉ được tích lũy đến ngày xảy ra sự kiện BH.
 • Các sản phẩm BH bổ trợ được mua kèm theo hợp đồng BH này, nếu có, và 2 quyền lợi mở rộng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi Người được bảo hiểm bị Tử vong hoặc các quyền lợi TTTBVV/BHN giai đoạn cuối được chấp thuận chi trả.
 • Quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp được áp dụng nếu Bên mua bảo hiểm đã chỉ định hợp lệ tại thời điểm tham gia.
 • Định nghĩa Bệnh hiểm nghèo (BHN) giai đoạn cuối:
  • Tình trạng bệnh nan y bao gồm ung thư giai đoạn cuối (giai đoạn 4) hoặc hội chứng suy đa cơ quan không thể chữa trị hoặc hồi phục.
  • Theo tiên lượng về mặt y khoa, BHN giai đoạn cuối có thể dẫn đến TV trong một khoảng thời gian ngắn.

2. Quyền lợi tử vong do tai nạn

Khi Người được bảo hiểm (NĐBH) tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, Prudential sẽ bồi thường:

Lưu ý:

 • Sau khi Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, hợp đồng chấm dứt hiệu lực nên gia đình Khách hàng không cần tiếp tục đóng phí bảo hiểm nữa. Nhưng QL Học vấn và Cơ hội nhận QL quà tặng Khởi Nghiệp đảm bảo được chi trả theo kế hoạch.
 • Trong mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp có nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này được chi trả, Quyền lợi Tử vong do Tai nạn không vượt quá 3 tỷ đồng.
 • Các sản phẩm BH bổ trợ được mua kèm theo HĐBH này (nếu có) và 2 Quyền lợi mở rộng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi NĐBH tử vong.
Ví dụ minh họa

Anh C, 32 tuổi, có vợ và 2 con ruột. Tham gia PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG với Số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng, Thời hạn hợp đồng là 18 năm (thời hạn đóng phí 14 năm).

Hai năm sau, anh không may bị tử vong do tai nạn (số con ruột tại thời điểm này là 3). Trường hợp này, công ty sẽ chi trả như sau:

Lưu ý:

 • Quyền lợi tử vong do Tai nạn áp dụng nếu NĐBH tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn. Trong mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp có nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này được chi trả, Quyền lợi Tử vong do Tai nạn không vượt quá 3 tỷ đồng.
 • Quà tặng khởi nghiệp được áp dụng nếu BMBH đã chỉ định hợp lệ tại thời điểm tham gia.

Quyền lợi mở rộng

1. Quyền lợi Bảo hiểm hiểm nhân thọ có kỳ hạn (miễn phí dành cho trẻ em)
 • Prudential sẽ tặng miễn phí một sản phẩm bổ trợ bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn với thời hạn 4 năm kể từ khi kết thúc Thời hạn đóng phí cho con ruột hoặc cháu nội, ngoại ruột của Bên mua bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn dành cho trẻ em bằng 50% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính nhưng không vượt quá 200 triệu đồng.

Lưu ý:

 • Tuổi của NĐBH được chỉ định từ đủ 12 đến 22 tuổi tại thời điểm kết thúc Thời hạn đóng phí của sản phẩm BH chính;
 • QL này sẽ tự động chấm dứt nếu NĐBH Tử vong hoặc Quyền lợi TTTBVV hoặc Quyền lợi BHN giai đoạn cuối đã chi trả hoặc chấp thuận chi trả trước đó.
2. Quyền lợi phát hành hợp đồng mới
 • Trong vòng 60 ngày kể từ Ngày kết thúc thời hạn HĐ, con ruột hoặc cháu nội/ngoại ruột của BMBH hoặc NĐBH đã được chỉ định cho Quyền lợi Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn sẽ được tham gia hợp đồng bảo hiểm mới mà không cần thẩm định.
 • Điều kiện: người này chưa bao giờ có bất cứ dấu hiệu, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị nào liên quan đến chậm phát triển tâm thần, ung thư hoặc tăng sinh các loại, viêm gan, động kinh, bệnh hoặc các rối loạn về tim, máu, mạch máu, hệ hô hấp, thận, gan, dạ dày, đường ruột, đái tháo đường, bệnh não/thần kinh, bất thường cột sống, dị tật bẩm sinh (kê khai vào biểu mẫu của công ty) tính đến thời điểm tham gia hợp đồng BH mới.
 • Số tiền bảo hiểm tối đa cho HĐ mới là 750 triệu đồng.
 • Sản phẩm bảo hiểm mới không thẩm định không bao gồm các sản phẩm BH có quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.

Quyền lợi tham gia sản phẩm bổ trợ

Ngoài các quyền lợi trên, bạn có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ để gia tăng phạm vi bảo hiểm:

 • Tai nạn
  • BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng
  • BH tai nạn dành cho trẻ em
 • Nằm viện:
  • BH chăm sóc sức khỏe
  • BH chăm sóc sức khỏe toàn diện
  • Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
 • Bệnh hiểm nghèo:
  • BH bệnh lý nghiêm trọng
  • BH Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
  • Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em
 • Hỗ trợ tài chính:
  • BH hỗ trợ tài chính người hôn phối
  • BH hỗ trợ tài chính người phụ thuộc
 • Miễn đóng phí:
  • BH miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
  • BH từ bỏ thu phí bệnh lý nghiêm trọng
  • Bảo hiểm từ bỏ thu phí
  • BH Từ bỏ thu phí người hôn phối
 • Mất sớm:
  • Bảo hiểm tử kỳ
  • BH chết do tai nạn
  • BH nhân thọ có kỳ hạn

Tóm tắt quyền lợi của Pru-Tương lai tươi sáng:

Tóm tắt quyền lợi BH Pru-Tương lai tươi sáng

Đặc điểm và Quy tắc & Điều khoản

Đặc điểm

 • Tuổi của Người được bảo hiểm: 18-60 tuổi
 • Tuổi tối đa kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: 72 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 12 – 22 năm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng Thời hạn hợp đồng trừ (-) 4 năm
 • Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 40 triệu đồng
 • Giảm phí với số tiền bảo hiểm lớn:

Quy tắc & Điều khoản

Do nội dung bài viết không thể trình bày hết tất cả điều khoản sản phẩm, hãy tham khảo chi tiết Quy tắc, Điều khoản (đặc biệt các Điều khoản loại trừ) tại đây:

Quy tắc và Điều khoản Pru-Tương lai tươi sáng

Đăng ký tư vấn để được giải đáp thắc mắc về các điều khoản sản phẩm tại đây.

Phí bảo hiểm

Hãy điền thông tin vào form để xem phí bảo hiểm dự tính của bạn:

Tính phí bảo hiểm Pru-Tương lai tươi sáng

Tính phí bảo hiểm Pru-Tương lai tươi sáng

Giới tính *
STBH >= 40 triệu đồng
Tối thiểu: 8 năm. Tối đa: 18 năm
Thời hạn hợp đồng = Thời hạn đóng phí + 4 năm

Cách tính Số tiền bảo hiểm: Xác định số tiền cần có cho quỹ Đại học của con -> tính STBH cần mua.

Ví dụ: Giả sử bạn cần có một quỹ Đại học 300 triệu đồng khi con 18 tuổi.

Khi đó: Số tiền bảo hiểm x 175% = 300 triệu

=> Số tiền bảo hiểm cần mua = 300 triệu/1.75 = 171.4 triệu đồng

Tóm tắt ý chính

Pru-Tương lai tươi sáng là một sản phẩm bảo hiểm giúp bạn:

 1. ĐẢM BẢO quỹ học vấn cho con trong tương lai với 175 % Số tiền bảo hiểmcác khoản lãi (Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng).
 2. Vun đắp tương lai vững chắc cho con với các quyền lợi gia tăng.
 3. Gia tăng hỗ trợ tài chính cho gia đình trước nhiều rủi ro lên đến 400% Số tiền bảo hiểm.

Nếu bạn muốn tham gia hoặc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ tới hotline 0886.17.11.15.

Bạn cũng có thể đăng ký tư vấn bằng form bên dưới, mình sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ

>> Xem thêm: Pru-Đầu tư linh hoạt – Lãi suất bảo hiểm cao hơn ngân hàng?

>> Xem thêm: Bảo hiểm liên kết đơn vị (ILP) – Những điều cơ bản cần biết

Leave a Comment