[Review] Pru–Cuộc sống bình an – Tiết kiệm và Bảo hiểm ung thư từ giai đoạn đầu

Bạn có biết, theo thống kê, 40% người mắc bệnh ung thư có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Hay một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có 90% cơ hội sống sót nếu được cứu chữa kịp thời.

Hay nói cách khác, phát hiện càng sớm thì cơ hội điều trị khỏi bệnh hiểm nghèo càng cao.

Nhưng còn một điều quan trọng nữa cần nhắc đến. Đó chính là chi phí.

Bạn có nghĩ mình luôn có sẵn tiền nếu điều không may này xảy ra? (hãy nhớ rằng đây là số liệu năm 2014).

Nếu bạn không tự tin thì hãy đọc tiếp. Bởi vì Pru-Cuộc sống bình an có thể là giải pháp phù hợp nhất cho bạn khi phải đối mặt với rủi ro bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu.

Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi bảo vệ trước Ung thư/Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu

Xem danh sách 25 bệnh ung thư/bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu tại đây.

Ví dụ minh họa

Anh A 35 tuổi tham gia Pru-Cuộc Sống Bình An với STBH là 200 triệu đồng. Hai năm sau, anh mắc BHN Ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu. Hơn 18 tháng sau anh lại bị Hôn mê sâu 48 giờ.

=> Quyền lợi mà anh và gia đình nhận được là:

 • Bồi thường cho bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu: 200 triệu x 30% = 60 triệu đồng
 • Bồi thường khi bị Hôn mê sâu 48 giờ: 200 triệu x 30% = 60 triệu đồng

Lưu ý về điều kiện chi trả

 • Chi trả quyền lợi cho tối đa 2 bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu với điều kiện bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu lần 2 phải khác nhóm với bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu lần 1 đã được chi trả.
 • Quyền lợi bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu chỉ được chi trả với điều kiện NĐBH vẫn còn sống ít nhất 14 ngày kể từ ngày bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu được chẩn đoán xác định. Nếu NĐBH mắc nhiều hơn 1 bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu do cùng 1 tai nạn gây ra, Prudential sẽ chỉ chi trả QL BH cho 1 bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu.
 • Tổng quyền lợi BH chi trả cho mỗi bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu của tất cả các HĐBH cho 1 NĐBH không vượt quá 500 triệu đồng. Trường hợp NĐBH có nhiều HĐBH có quyền lợi BHN giai đoạn đầu và tổng quyền lợi chi trả vượt quá giới hạn trên, quyền lợi này sẽ được chi trả tương ứng với tỉ lệ quyền lợi BHN giai đoạn đầu của từng HĐBH.
 • Bệnh ung thư/BHN được chẩn đoán phải nằm trong danh sách 25 BHN quy định của sản phẩm.

Quyền lợi bảo vệ trước Ung thư/Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau và Quyền lợi miễn đóng phí

(BTTL: Bảo tức tích lũy; LCCHĐ: Lãi chia cuối hợp đồng)

Xem danh sách 47 bệnh ung thư/bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau tại đây.

Mô tả quyền lợi:

 • Mắc ung thư/bệnh hiểm nghèo lần 1
  • Nhận 100% Số tiền bảo hiểm
  • Miễn toàn bộ phí bảo hiểm còn lại của sản phẩm chính
 • Mắc ung thư/bệnh hiểm nghèo lần 2
  • Nhận 200% Số tiền bảo hiểm và các khoản lãi (Bảo tức tích lũy, Lãi chia cuối hợp đồng), TRỪ các quyền lợi đã chi trả trước đó.

=> TỔNG QUYỀN LỢI UNG THƯ/BỆNH HIỂM NGHÈO TỐI ĐA:

200% Số tiền bảo hiểm + Các khoản lãi

Ví dụ minh họa

Anh B 35 tuổi, tham gia Pru-Cuộc sống bình an với STBH 200 triệu đồng. Năm thứ 5, anh mắc bệnh cơ tim. Năm thứ 7, anh mắc bệnh ung thư đe dọa tính mạng.

Quyền lợi mà anh và gia đình nhận được như sau:

(BTTL: Bảo tức tích lũy; LCCHĐ: Lãi chia cuối hợp đồng)

Lưu ý về điều kiện chi trả

 • QL bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau chỉ được chi trả với điều kiện NĐBH vẫn còn sống ít nhất 14 ngày kể từ ngày bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau được chẩn đoán xác định.
 • QL Bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau lần 1 sẽ khấu trừ QL bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu đã chi trả nếu bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu đã chi trả thuộc cùng nhóm với bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau lần 1.
 • Bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau lần 2 phải được chẩn đoán xác định sau 12 tháng kể từ ngày bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau lần 1 được chẩn đoán xác định, đồng thời phải khác nhóm và không liên quan trực tiếp hay gián tiếp hoặc không xuất phát từ cùng nguyên nhân gây ra bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau lần 1 đã chi trả.
 • NĐBH mắc nhiều hơn 1 BHN (gồm BHN giai đoạn đầu và/hoặc BHN giai đoạn sau) do cùng 1 tai nạn gây ra, Prudential chỉ chi trả 1 BHN có số tiền chi trả cao nhất.
 • Bệnh ung thư/BHN được chẩn đoán phải nằm trong danh sách 47 BHN quy định của sản phẩm.

Quyền lợi tử vong

QL tử vong thông thường (không do tai nạn)

Quyền lợi tử vong do tai nạn

(BTTL: Bảo tức tích lũy; LCCHĐ: Lãi chia cuối hợp đồng)

Lưu ý: Tử vong do tai nạn phải diễn ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Quyền lợi tham gia sản phẩm bổ trợ

Ngoài các quyền lợi bảo vệ trên, bạn có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ để gia tăng phạm vi bảo hiểm:

 • Tai nạn
  • BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng
  • BH tai nạn dành cho trẻ em
 • Nằm viện:
  • BH chăm sóc sức khỏe
  • BH chăm sóc sức khỏe toàn diện
  • Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
 • Bệnh hiểm nghèo:
  • BH bệnh lý nghiêm trọng
  • BH Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
  • Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em
 • Hỗ trợ tài chính:
  • BH hỗ trợ tài chính người hôn phối
  • BH hỗ trợ tài chính người phụ thuộc
 • Miễn đóng phí:
  • BH miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
  • BH từ bỏ thu phí bệnh lý nghiêm trọng
  • Bảo hiểm từ bỏ thu phí
  • BH Từ bỏ thu phí người hôn phối
 • Mất sớm:
  • Bảo hiểm tử kỳ
  • BH chết do tai nạn
  • BH nhân thọ có kỳ hạn

Quyền lợi tiết kiệm

Quyền lợi tiền mặt

Vào ngày kỷ niệm năm HĐ ngay sau khi Người được bảo hiểm 65 tuổi, bạn sẽ được nhận về 30% Số tiền bảo hiểm để phục vụ cho các dự định cá nhân (du lịch, cho cháu vào đại học…).

Quyền lợi đáo hạn

(BTTL: Bảo tức tích lũy; LCCHĐ: Lãi chia cuối hợp đồng)

Vào ngày kỷ niệm HĐ sau khi Người được bảo hiểm 75 tuổi, hợp đồng đáo hạn và bạn sẽ nhận về:

200% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích lũy + Lãi chia cuối hợp đồng và TRỪ đi các quyền lợi đã nhận trước đó

TÓM TẮT QUYỀN LỢI

Đặc điểm và Quy tắc – Điều khoản

Đặc điểm

Quy tắc và Điều khoản

Xem chi tiết Quy tắc và Điều khoản (đặc biệt là các điều khoản loại trừ) tại đây:

Quy tắc và Điều khoản Pru-Cuộc sống bình an

Đăng ký tư vấn để được giải đáp thắc mắc về các điều khoản sản phẩm tại đây.

Phí bảo hiểm

Tính phí bảo hiểm Pru-Cuộc sống bình an

Tính phí bảo hiểm Pru-Cuộc sống bình an

Giới tính *
STBH tối thiểu: 60 triệu đồng. STBH tối đa: 2 tỷ/Người được bảo hiểm

Tóm tắt ý chính

Các quyền lợi nổi bật của Pru-Cuộc sống bình an:

 1. Được chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo
 2. Được chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong
 3. Nhận ngay 30% số tiền bảo hiểm bằng tiền mặt ở tuổi 65

Nếu bạn muốn tham gia hoặc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ tới hotline 0886.17.11.15.

Bạn cũng có thể đăng ký tư vấn bằng form bên dưới, mình sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ

>> Xem thêm: Pru-Đầu tư linh hoạt – Lãi suất bảo hiểm cao hơn ngân hàng?

>> Xem thêm: [Review] Pru-Tương lai tươi sáng – Quỹ đại học đảm bảo nhất cho con

Leave a Comment