Nên mua bảo hiểm Món Quà Tương Lai hay Hành Trình Hạnh Phúc 2019 (Manulife)?

Manulife là một công ty bảo hiểm có rất nhiều sản phẩm đa dạng. Nếu đã thích Manulife rồi, điều cần quan tâm tiếp theo là nên chọn sản phẩm nào của họ.

Trong đó, hai sản phẩm bảo hiểm nổi bật nhất của Manulife là Hành Trình Hạnh Phúc 2019Món Quà Tương Lai. Đây đều là các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu bảo vệ và tích lũy/đầu tư của bạn.

Ở bài viết này, mình sẽ cho các bạn thấy một số điểm giống và khác nhau của chúng. Đặc biệt là về yếu tố đầu tư/tích lũy. Qua đó bạn sẽ có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

1. Giống nhau

Trước tiên, đây đều là các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể hơn, chúng được xếp vào nhóm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư. Vì là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nên chúng có chức năng bảo vệ (sinh mạng, sức khỏe).

Một phần phí đóng của bạn sẽ được mang đi đầu tư để sinh lời. Đến khi đáo hạn hoặc dừng hợp đồng, bạn sẽ được nhận lại một khoản tiền. Còn được gọi là giá trị quỹ/giá trị tài khoản HĐ/giá trị hoàn lại. Ngoài ra, cơ chế hoạt động của 2 sản phẩm này khá giống nhau.

Cơ chế hoạt động
 • Phí đóng vào bao gồm Phí BH cơ bản và Phí đầu tư thêm.
 • Phí đóng vào sẽ bị khấu trừ Phí ban đầu. Phần tiền còn lại được đưa vào hai tài khoản tương ứng: TK cơ bản và TK đầu tư thêm.
 • Khoản tiền này sau đó được phân bổ vào các quỹ liên kết. Với Hành Trình Hạnh Phúc là Quỹ liên kết chung. Với Món Quà Tương Lai là 9 quỹ để bạn lựa chọn. (điểm khác nhau này sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần sau)
 • Kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết ảnh hưởng trực tiếp tới Giá trị tài khoản HĐ
 • Để duy trì hiệu lực hợp đồng, bạn sẽ cần phải trả một số loại chi phí khác. Bao gồm: Phí BH rủi ro, Phí Quản lý HĐ, Phí rút tiền, Phí quản lý quỹ….
 • Khi đáp ứng điều kiện duy trì hợp đồng, bạn sẽ nhận được các khoản thưởng. Khoản tiền này sẽ được đưa vào tài khoản hợp đồng và làm tăng số tiền bạn tích lũy được.

2. Khác nhau

2.1. Quỹ liên kết

Như đã nói ở phần trên, với Hành Trình Hạnh Phúc, tiền của bạn sẽ được đầu tư qua Quỹ Liên kết chung. Còn với Món Quà Tương Lai sẽ là (các) Quỹ liên kết đơn vị.

Hành Trình Hạnh Phúc 2019

 • Số lượng quỹ: 1 (Quỹ Liên kết chung)
 • Mục tiêu: Đạt lợi nhuận đầu tư ổn định và sinh lời với khả năng thanh khoản cao
 • Danh mục đầu tư: chủ yếu là trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp), tiền gửi ngân hàng…
Phân bổ tài sản Quỹ Liên kết chung cuối năm 2021

Món Quà Tương Lai

 • Số lượng quỹ: 9 quỹ đơn vị (Tăng Trưởng, Phát Triển, Cân Bằng, Ổn Định, Tích Lũy, Bảo Toàn, Hưng Thịnh 2035, Hưng Thịnh 2040, Hưng Thịnh 2045)
 • Mục tiêuDanh mục đầu tư: đa dạng
Các quỹ phân bổ theo mức độ chấp nhận rủi ro
Nhóm quỹ điều chỉnh danh mục tự động theo năm

2.2. Tỷ suất đầu tư

Hành Trình Hạnh Phúc 2019

Lãi suất đầu tư Quỹ Liên kết chung Manulife

Biểu đồ trên thể hiện lãi suất Quỹ liên kết chung Manulife mang lại cho khách hàng từ 2011-2021. Lãi suất khách hàng thực nhận có xu hướng giảm dần.

Với riêng sản phẩm Hành Trình Hạnh Phúc, lãi suất ở trong mức ~5%/năm trong giai đoạn 2019-2021.

Trong khoảng thời gian này, lãi suất trái phiếu có xu hướng giảm. Quỹ liên kết chung lại đầu tư chủ yếu vào trái phiếu (89% giá trị tài sản vào cuối năm 2021). Điều này khiến lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung và lãi suất KH thực nhận cũng giảm theo.

Về lãi suất, Hành Trình Hạnh Phúc còn có thêm một điểm khác biệt so với Món Quà Tương Lai. Đó là HTHP có lãi suất cam kết, còn MQTL thì không. Lãi suất cam kết được hiểu là mức lãi suất tối thiểu công ty sẽ trả cho bạn (nếu lãi suất thực tế thấp hơn mức này). Mức lãi suất này được quy định cụ thể như sau.

Dù được đảm bảo, mức lãi suất này rõ ràng không hấp dẫn được đa số khách hàng. Nhất là khi so sánh với kết quả đầu tư của các Quỹ đơn vị của Món Quà Tương Lai.

Xem thêm: [Review] Có nên mua bảo hiểm nhân thọ Manulife – Hành trình hạnh phúc 2019?

Món Quà Tương Lai

Tỷ suất đầu tư Quỹ Liên kết đơn vị Manulife (2017-2021)

Trên đây là kết quả đầu tư thực tế của 9 Quỹ đơn vị Manulife trong 5 năm (2017-2021). Bạn có thể thấy thông tin này ngay trong bảng minh họa bảo hiểm.

Do danh mục và tỷ trọng đầu tư mỗi Quỹ khác nhau nên kết quả đầu tư cũng khác nhau. Trong đó 3 quỹ Tăng Trưởng, Phát Triển và Cân Bằng có biến động về tỷ suất lớn nhất. Đây cũng là 3 quỹ đơn vị có tỷ suất sinh lời tốt nhất trong 5 năm gần nhất.

Nhìn chung, đa số các quỹ đơn vị đều có kết quả tốt hơn so với Quỹ liên kết chung. Trong dài hạn tỷ suất đầu tư các Quỹ liên kết đơn vị của Manulife có xu hướng tăng.

Đối với các khách hàng ưu tiên tích lũy, sản phẩm Món Quà Tương Lai hấp dẫn hơn khá nhiều.

Lưu ý:

 • Tỷ suất đầu tư trong quá khứ chỉ được dùng để tham khảo. Manulife không cam kết bạn sẽ nhận được các mức tỷ suất tương đương trong tương lai.
 • Khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro trong đầu tư.” Đây là câu nói xuất hiện trên tất cả các trang bảng minh họa. Nó có nghĩa là bạn có thể lãi và cũng có thể lỗ.

Xem thêm: Hướng dẫn đọc Bảng minh họa Bảo hiểm nhân thọ Món Quà Tương Lai – Manulife

2.3. Sự chủ động của khách hàng

Hành Trình Hạnh Phúc 2019

Với sản phẩm này, chỉ có duy nhất 1 quỹ (Quỹ liên kết chung). Dù bạn có không hài lòng với kết quả đầu tư của Quỹ, bạn cũng phải chấp nhận. Bạn không còn lựa chọn nào khác.

Ngoài ra, Quỹ liên kết chung đầu tư chủ yếu vào trái phiếu (lãi suất cố định). Điều này khiến lãi suất thực nhận của bạn sẽ là lãi suất mà công ty công bố. Bạn (gần như) không thể quyết định được mức lãi suất mong muốn.

Nói cách khác, với sản phẩm này, bạn sẽ có một kế hoạch nhận tiền. Nó khá giống với việc bạn gửi tiết kiệm ngân hàng. Cứ đến hạn bạn sẽ nhận được lãi theo mức lãi suất quy định trước.

Món Quà Tương Lai

Chủ động lựa chọn, kết hợp, thay đổi quỹ đơn vị

Với sản phẩm Món Quà Tương Lai, bạn có 9 quỹ để lựa chọn. Bạn có thể đầu tư vào một hoặc kết hợp nhiều quỹ với nhau. Nếu một quỹ nào đó có kết quả không tốt, bạn có thể dễ dàng chuyển sang quỹ đơn vị khác.

Đây là điều bạn không thể làm được với sản phẩm Hành Trình Hạnh Phúc.

Chủ động quyết định tỷ suất đầu tư

Món Quà Tương Lai còn có một ưu điểm quan trọng nữa. Đó là bạn có quyền quyết định mức tỷ suất đầu tư mình muốn nhận. Cụ thể là thông qua việc bạn lựa chọn thời điểm mua và bán đơn vị quỹ của bạn.

Mình sẽ lấy một ví dụ để bạn hình dung.

Bạn đầu tư vào Quỹ Tăng Trưởng vào ngày 01/01/2021. Giá đơn vị quỹ tại thời điểm này là 30.000 đ/đơn vị quỹ.

Giả sử bạn nắm giữ đơn vị quỹ đến ngày 31/12/2021 và giá đơn vị quỹ lúc này là 33.000 đ/đvq.

Khi đó, tỷ suất đầu tư của bạn sẽ là 10%/năm. Đây cũng chính là tỷ suất đầu tư của Quỹ Tăng Trưởng mà Manulife công bố vào cuối năm 2021.

Tuy nhiên, giả sử vào ngày 01/06/2021, giá đơn vị quỹ tăng lên 34.500 đ/đvq. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì giá đơn vị quỹ có thể biến động tăng giảm liên tục trong năm.

Nếu ngày 01/06/2021 bạn quyết định bán luôn số đơn vị quỹ đang có (thay vì đợi đến cuối năm) với giá 34.500 đ/đvq, tỷ suất đầu tư của bạn sẽ là 15%/6 tháng. Lưu ý đây là tỷ suất tính trên 6 tháng, vì bạn chỉ nắm giữ đơn vị quỹ trong nửa năm. (Tỷ suất quy đổi theo năm là ~32.25%/năm)

Rõ ràng, tỷ suất đầu tư của riêng bạn sẽ khác rất nhiều so với tỷ suất công ty công bố (10%/năm).

Xem thêm: Tỷ suất đầu tư bảo hiểm Món Quà Tương Lai (Manulife)

Tạm kết

Trên đây là một vài điểm giống và khác nhau của hai sản phẩm bảo hiểm Manulife Hành Trình Hạnh PhúcMón Quà Tương Lai. Hi vọng có thể giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

Nếu bạn cần được tư vấn kỹ hơn, hãy inbox messenger cho mình hoặc nhắn tin Zalo (0969.45.54.64). Bạn cũng có thể điền thông tin vào form bên dưới, mình sẽ liên hệ lại cho bạn sớm nhất!

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Leave a Comment