Khuyến cáo của Sở tài chính New York về BH liên kết đầu tư (UL)

Giám đốc Linda Lacewell đưa ra lời khuyến cáo cho những khách hàng (KH) đã hoặc dự định tham gia hợp đồng BH liên kết (UL) về việc xem xét cẩn thận hợp đồng, bảng minh họa, cơ chế hoạt động và tất cả các thông tin liên quan.

Trong vòng 5 năm qua, Sở Tài chính New York đã nhận được gần 1,400 khiếu nại của người dân liên quan đến các hợp đồng BH liên kết (UL). Rất nhiều hội người tiêu dùng và cơ quan truyền thông đã ghi nhận các vấn đề với dòng sản phẩm này.

BH liên kết chung (UL – Universal Life) là gì?

BH liên kết chung UL là một loại sản phẩm BH bảo vệ trọn đời. Nó không giống BH có thời hạn chỉ bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định (như 20 năm). BH liên kết chung có nhiều biến thể bao gồm fixed universal life insurance, variable universal life insurance, indexed universal life insurance or guaranteed universal life insurance.

Đối với dòng sản phẩm này, khách hàng sẽ nhận lại giá trị tài khoản (giá trị hoàn lại) khi hợp đồng bị hủy hoặc đáo hạn. Bên mua BH có thể vay từ doanh nghiệp BH trên chính giá trị tài khoản này và phải chịu lãi.

Cẩn trọng với các loại chi phí (tăng)

Các chi phí bên trong dòng sản phẩm UL thường tăng hàng năm theo độ tuổi của người được bảo hiểm và có thể rất cao trong những năm sau này. Các khoản phí bảo hiểm đóng định kỳ, giá trị tài khoản của hợp đồng sẽ được dùng để chi trả các khoản chi phí này.

Sở đã ghi nhận rất nhiều trường hợp khách hàng mua sản phẩm UL, đóng phí đều đặn hàng năm nghĩ rằng mức phí sẽ không bao giờ thay đổi hoặc quyền lợi bảo hiểm luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã tá hỏa khi phát hiện hợp đồng của mình bị mất hiệu lực do lãi suất đầu tư giảm, biến động thị trường và các nguyên nhân khác; hoặc họ phải đóng một khoản phí rất lớn thì hợp đồng mới có thể tiếp tục có hiệu lực.

Khuyến nghị dành cho người dân:

Phí BH không đảm bảo cố định và có thể tăng

Hầu hết các HĐBH UL không có sự bảo đảm dài hạn về mức phí đóng, giá trị tài khoản và quyền lợi BH. Phí đóng và giá trị tài khoản hợp đồng phải đủ để bù đắp các loại chi phí; nếu không, hợp đồng sẽ mất hiệu lực và bạn sẽ không tiếp tục được bảo vệ.

Hiểu rõ mức phí hiện tại và tương lai được xác định như thế nào

Sản phẩm BH liên kết chung UL cho phép khách hàng được linh hoạt về mức phí và thời gian đóng phí. Mức phí này thường dựa trên giả định về lãi suất đầu tư tương lai và tình hình thị trường. Nếu lãi thực ít hơn mức giả định, khách hàng có thể cần đóng thêm phí để giữ hiệu lực hợp đồng.

Yêu cầu đại lý tư vấn ở mức lãi suất cam kết tối thiểu

Tất cả các bảng minh họa bắt buộc phải chỉ ra quyền lợi của khách hàng ở mức lãi suất đảm bảo (hay tình huống xấu nhất). Điều này giúp khách hàng hiểu khi nào hợp đồng có thể mất hiệu lực hoặc cần đóng thêm phí để giữ hiệu lực hợp đồng. Bên mua BH cần đặc biệt chú ý với những sản phẩm UL mà mức phí và giá trị tài khoản được giả định trên cơ sở tình hình chứng khoán thị trường, như sản phẩm VUL và IUL (đây là những sản phẩm có nhiều biến động hơn).

KH được quyền nhận cập nhật hợp đồng miễn phí

Hãy thường xuyên kiểm tra hợp đồng. Những biến động lãi suất, chi phí và thời điểm đóng phí sẽ có ảnh hưởng lớn đến tính hiệu lực của HĐ. Luật New York cho phép mỗi năm chủ hợp đồng được nhận miễn phí một bảng minh họa khi hợp đồng còn hiệu lực (in-force illustration). Bảng minh họa này cung cấp tình trạng hiện tại của hợp đồng và các khả năng xảy ra trong tương lai dựa trên các giả định tại thời điểm đó. Khách hàng nên yêu cầu DNBH hoặc đại lý cho biết mức phí nào sẽ giúp họ được bảo vệ đến thời điểm mong muốn.

Khách hàng có quyền hủy hợp đồng trong thời gian cân nhắc (10 ngày)

Luật yêu cầu mỗi HĐBH phải có điều khoản xem xét (“free look”). Điều này có nghĩa là KH có quyền hủy hợp đồng và nhận lại toàn bộ phí đã đóng nếu không hài lòng về hợp đồng vì bất kỳ lí do gì. Điều khoản “free look” có hiệu lực từ khi KH nhận bộ hợp đồng và không quá 10 ngày sau đó.

(Ở VN, điều khoản “free look” – thời gian cân nhắc – là 21 ngày từ ngày KH nhận bộ hợp đồng)

Nguồn: Sở Tài chính New York

Leave a Comment