Bảo hiểm sức khỏe Hành Trang Vui Khỏe (Prudential): Quyền lợi và Biểu phí

Hành Trang Vui Khỏe là một sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của Prudential. Sản phẩm này giúp chi trả các chi phí khám và điều trị khi khách hàng không may gặp rủi ro.

Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi, biểu phí và một số điều khoản loại trừ của sản phẩm này.

Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với mình 0969.45.54.64 (zalo). Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký tư vấn theo form bên dưới.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm sức khỏe

Đăng ký tư vấn bảo hiểm sức khỏe

Tham khảo: Bảo hiểm sức khỏe cam kết tái tục Pacific Cross – Chương trình Health First

Leave a Comment