Bảo Hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0 2024: Đọc Hiểu Bảng Minh Họa (Phần 1)

Chào bạn.

Đây là bài viết đầu tiên về chủ đề Bảng Minh Họa Bảo Hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 của FWD.

Trong chủ đề này, mình sẽ lần lượt nói về ba phần chính có trong bảng minh họa sản phẩm. Bao gồm:

Mình tin là những bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng đang có. Và từ đó bạn có thể có những điều chỉnh cần thiết phù hợp với nhu cầu hơn.

Trước khi vào bài, có một điều bạn cần biết. Đó là…

…mình không phải là đại lý hay nhân viên của FWD.

Vì không liên quan đến công ty nên mình không cần phải tìm mọi cách nói tốt về sản phẩm. Bạn cũng không phải lo mình đang cố gắng mời bạn mua gói mới.

Những gì mình chia sẻ bên dưới thuần túy là những sự thật về sản phẩm Bộ Đôi Tài Sản 2.0. (Tất nhiên là dựa trên hiểu biết của mình).

Biết đâu bạn sẽ tìm thấy những điểm mà chính đại lý của bạn đã không tư vấn rõ ràng ngay từ đầu. Hay thậm chí là lờ đi không tư vấn.

Dù sao thì bạn đã/sẽ bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu đồng vào hợp đồng này. Dành thêm chút thời gian để thực sự hiểu nó cũng đáng, phải không?

Giờ thì bắt đầu thôi.

Thông tin chung về bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Thông tin chung về bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0

1. Sản phẩm chính FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Sản phẩm chính FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Mình sẽ tập trung vào ba phần chính là:

 • Thời hạn đóng phí;
 • Thời hạn bảo hiểm;
 • Số tiền bảo hiểm Phí bảo hiểm.

1.1. Thời hạn đóng phí bảo hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Thời hạn đóng phí bảo hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0
Thời hạn đóng phí bảo hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Trong ví dụ trên, thời hạn đóng phí là 20 năm. Vậy thì…

20 năm có phải là số năm đóng phí cố định của sản phẩm này?

Câu trả lời là không.

Đây chỉ là thời gian đóng phí dự kiến của hợp đồng này. Trong thực tế, bạn có thể đóng phí ngắn hơn hoặc dài hơn con số này.

Thời hạn đóng phí tối đa của sản phẩm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 là bao lâu?

Với sản phẩm này, bạn có thể đóng phí tối đa bằng thời hạn hợp đồng. Ở phần sau mình sẽ nói rõ hơn về thời hạn hợp đồng (và thời hạn bảo hiểm).

Ở phần này, bạn chỉ cần hiểu rằng, nếu thời hạn hợp đồng là 30, 35 hay 40 năm… thì bạn cũng có thể đóng phí chừng đó năm.

Thời hạn đóng phí tối thiểu của sản phẩm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 là bao lâu?

FWD không quy định thời gian đóng phí tối thiểu. Hay đúng hơn là không thể quy định như vậy. Bởi vì theo luật kinh doanh bảo hiểm, người mua là bên quyết định có đóng phí bảo hiểm hay không. Còn doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền yêu cầu người mua phải đóng phí.

Như vậy tức là, bạn có thể chỉ đóng một kỳ phí đầu tiên (năm, nửa năm hoặc quý) rồi dừng lại và không đóng nữa.

Lưu ý rằng nếu đóng phí như vậy thì sau đó hợp đồng sẽ nhanh chóng mất hiệu lực. Bạn cũng sẽ không nhận lại gì từ hợp đồng. (do phí đóng vào bị trừ hết bởi các chi phí liên quan trong hợp đồng)

Đóng phí linh hoạt là gì?

FWD quy định về việc đóng phí linh hoạt như sau:

Quyền đóng phí linh hoạt bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản

Theo điều khoản này, bạn cần đóng phí đầy đủ trong 3 năm đầu tiên.

Có vẻ hơi mâu thuẫn với điểm mình đã nói ở trên đúng không?

Nhưng thực ra nó không mâu thuẫn đâu. Điểm khác biệt ở đây là cụm từ “Để duy trì hiệu lực của sản phẩm…

Hợp đồng có hiệu lực tức là các quyền lợi bảo hiểm còn được đảm bảo.

Nói cách khác…

…nếu bạn muốn được đảm bảo các quyền lợi trong 3 năm đầu tiên, bạn buộc phải đóng phí đầy đủ và đúng hạn trong 3 năm đó.

…nếu bạn đã đóng kỳ phí đầu tiên, nhưng sau đó không muốn theo hợp đồng nữa (hay không muốn được bảo hiểm nữa) thì bạn có thể dừng ngay lập tức. Khi đó bạn không cần đóng phí các năm tiếp theo.

Đóng phí linh hoạt có được bảo vệ đến hết hợp đồng?

Câu hỏi đầy đủ hơn sẽ là: nếu đóng đầy đủ phí 3 năm đầu và từ năm thứ 4 đóng phí tùy ý, thì có đảm bảo được bảo vệ đến hết hợp đồng hay không?

Câu trả lời là không.

Từ năm thứ 4, việc hợp đồng còn hiệu lực (hay bạn còn được bảo hiểm) hay không phụ thuộc vào giá trị tài khoản bảo hiểm. Nếu giá trị tài khoản còn đủ để trả các chi phí bảo hiểm thì bạn còn được bảo vệ.

Việc bạn đóng phí linh hoạt (đóng ít hơn hoặc không đóng) chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến giá trị tài khoản. Vậy nên bạn cần cẩn thận với việc đóng phí khác với kế hoạch ban đầu nhé.

1.2. Thời hạn bảo hiểm sản phẩm Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Thời hạn bảo hiểm sản phẩm Bộ Đôi Tài Sản 2.0
Thời hạn bảo hiểm được tính như thế nào?

Trong ví dụ trên, thời hạn bảo hiểm (hay thời hạn hợp đồng) là 56 năm. Con số này được tính như sau:

Thời hạn bảo hiểm = Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng – Tuổi tham gia hợp đồng

Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng của sản phẩm này là 80 tuổi.

Tuổi tham gia hợp đồng của khách hàng A là 24 tuổi.

-> Thời hạn bảo hiểm = 80 – 24 = 56 năm.

Công thức trên cũng cho biết tại sao thời hạn bảo hiểm của mỗi người sẽ khác nhau. Lí do là vì tuổi tham gia của mỗi người khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn tham gia năm 30 tuổi thì thời hạn bảo hiểm của bạn sẽ là 50 năm.

Có phải theo hợp đồng đến năm 80 tuổi?

Bạn không bắt buộc phải theo hết thời hạn hợp đồng đến 80 tuổi đâu. Theo quy tắc điều khoản sản phẩm, bạn luôn có quyền dừng hợp đồng trước hạn bất cứ lúc nào.

Quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0
Dừng hợp đồng trước hạn thì nhận về bao nhiêu tiền?

Khi bạn dừng hợp đồng sớm, FWD sẽ chi trả Giá trị hoàn lại cho bạn. Giá trị hoàn lại không phải là tổng phí bạn đã đóng. Không phải là bạn không “chơi bảo hiểm” nữa thì công ty sẽ trả lại tiền bạn đã đóng đâu.

Giá trị hoàn lại được xác định như sau:

Giá trị hoàn lại = Giá trị tài khoản hợp đồng – Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn

Trong đó, Giá trị tài khoản hợp đồng là số tiền thực tế tích lũy được tính đến thời điểm dừng hợp đồng.

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn được áp dụng trong 9 năm đầu tiên. Quy định cụ thể như sau:

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn sản phẩm Bộ Đôi Tài Sản

Ví dụ:

Phí bảo hiểm cơ bản: 20 triệu đồng/năm;

Bạn định dừng hợp đồng sớm ở năm thứ 6 -> phí hủy hợp đồng là: 20 triệu x 70 % = 14 triệu đồng.

Giả sử Giá trị tài khoản hợp đồng năm thứ 6 là 40 triệu đồng.

-> Giá trị hoàn lại = 40 – 14 = 26 triệu đồng.

Như vậy số tiền bạn sẽ nhận về khi hủy hợp đồng ở năm thứ 6 là 26 triệu đồng.

Bạn có thể tham khảo Giá trị hoàn lại (và Giá trị tài khoản hợp đồng) trong bảng minh họa. Nhưng lưu ý rằng số tiền thực tế sẽ khác với con số có trong đó. Một trong những lí do lớn nhất là chênh lệch giữa tỷ suất đầu tư minh họa và thực tế.

Ngoài ra, mình cũng có một file excel tính toán dòng tiền của sản phẩm này. Bạn có thể tham khảo chi tiết ở bài viết sau.

File tính toán dòng tiền bảo hiểm FWD BỘ ĐÔI TÀI SẢN 2.0
Dòng tiền bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Với file này, bạn có thể xem được dòng tiền của cả 20 năm như bảng minh họa. Bao gồm cả cách tính toán từng quỹ đơn vị và các khoản thưởng duy trì hợp đồng, thưởng đặc biệt.

Không những vậy, bạn còn có thể biết được dòng tiền khi thay đổi các yếu tố liên quan.

 • Tỷ suất đầu tư: Nếu tỷ suất là 5%, 7% hay 10%/năm… thì dòng tiền sẽ thế nào?
 • Tỷ lệ đầu tư vào các quỹ đơn vị: nếu chọn đầu tư vào nhiều quỹ (thay vì một quỹ duy nhất) thì sao?
 • Đóng phí ít hơn so với kế hoạch thì giá trị quỹ ảnh hưởng như thế nào?
 • Tạm ngưng đóng phí trong một số năm?
 • Đầu tư thêm?…

1.3. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm

Trong ví dụ này, số tiền bảo hiểm ban đầu là 2.55 tỷ đồng.

Từ năm hợp đồng thứ 4, số tiền bảo hiểm sẽ được tự động tăng lên 15% sau mỗi 3 năm.

-> Số tiền bảo hiểm năm thứ 4: 2.550.000.000 x (1 + 15%) = 2.932.500.000 đồng.

Tương tự như vậy với các năm tiếp theo.

Số tiền bảo hiểm tăng lên khiến phí bảo hiểm rủi ro bị khấu trừ nhiều hơn. Bạn có thể xem chi tiết về phí rủi ro theo từng năm ở bảng phân bổ phí bảo hiểm.

Điều này sẽ có ảnh hưởng đến dòng tiền của hợp đồng. Mình sẽ nói cụ thể hơn ở hai bài viết sau.

Phí bảo hiểm hàng năm

Đây chính là phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính Bộ Đôi Tài Sản 2.0.

Trong ví dụ này, khách hàng A cần đóng đủ 30 triệu/năm để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm trong 3 năm đầu tiên. Từ năm thứ 4, khách hàng có thể đóng ít hơn 30 triệu/năm (đóng phí linh hoạt).

Tuy nhiên, việc đóng phí ít hơn như vậy cũng ảnh hưởng đến dòng tiền hợp đồng.

Ngoài phí bảo hiểm cơ bản, khách hàng còn có thể đầu tư thêm. Khoản đầu tư thêm dự kiến năm đầu tiên sẽ được thể hiện ở ngay bên dưới.

2. Sản phẩm bổ trợ

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ FWD

Thời hạn bảo hiểm

Mỗi sản phẩm bổ trợ có tuổi tối đa được bảo hiểm khác nhau. Thường là 70 hoặc 75 tuổi. Điều này dẫn đến thời hạn bảo hiểm của mỗi sản phẩm cũng khác nhau.

Con số thời hạn bảo hiểm ở trên thể hiện thời gian tối đa có thể được bảo hiểm. Tuy nhiên, nó không đảm bảo khách hàng sẽ được bảo vệ suốt khoảng thời gian này.

Một số nguyên nhân khiến thời hạn bảo hiểm thực tế có thể ngắn hơn là:

 • Khách hàng không đáp ứng quy định tái tục của sản phẩm bổ trợ;
 • Sản phẩm chính mất hiệu lực dẫn đến các sản phẩm bổ trợ cũng bị dừng theo;
 • Khách hàng không đóng phí sản phẩm bổ trợ đầy đủ và đúng hạn;
 • Công ty dừng bán sản phẩm bổ trợ…

Thời hạn đóng phí

 • Thời hạn đóng phí sản phẩm bổ trợ cũng bằng thời hạn bảo hiểm. Bạn đóng phí năm nào thì sẽ được hưởng quyền lợi bổ trợ của năm đó.
 • Phí đóng sản phẩm bổ trợ không được tích lũy. (hay không ảnh hưởng đến dòng tiền của hợp đồng)
 • Một số sản phẩm bổ trợ có phí đóng thay đổi (thường là tăng) theo độ tuổi của người được bảo hiểm. Ảnh trên chỉ thể hiện phí đóng của năm đầu tiên. Bạn cần xem chi tiết biểu phí của từng sản phẩm để biết mức phí cần đóng ở các năm tiếp theo.

Tóm tắt thông tin chung bảo hiểm FWD Bộ Đôi Tài Sản 2.0

Trên đây là những thông tin chung về hợp đồng bảo hiểm Bộ Đôi Tài Sản 2.0 của FWD.

Ngắn gọn lại thì có những ý chính như sau:

 • Thời hạn hợp đồng (hay thời hạn bảo hiểm) hiển thị ở phần này là thời hạn tối đa thôi. Bạn có thể dừng sớm bất kỳ khi nào bạn muốn. Lưu ý dừng trong 9 năm đầu tiên thì có phí phạt đấy nhé.
 • Bạn có quyền đóng phí linh hoạt theo nhu cầu. Nhưng việc đóng phí linh hoạt cũng có ảnh hưởng đến dòng tiền và cả quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng.

Bài tiếp theo – Minh họa phân bổ phí bảo hiểm – sẽ giúp bạn hiểu phí đóng vào được công ty sử dụng ra sao nhé.

Hẹn gặp lại bạn ở bài tới.


Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Linh một ly cà phê nhé!

Leave a Comment